GIH Alumni

Har du studerat på GIH? Då är du alumn och välkommen till vårt nätverk. 

Alumninätverket riktar sig till alla som har studerat på GIH, IH och GCI. Här kan du stärka banden mellan dig, dina tidigare kurskamrater och GIH. Tillsammans utvecklar vi relationen mellan alumnerna och högskolan! 

Dina erfarenheter från yrkeslivet och universitetet är viktiga. Därför vill vi behålla kontakten med dig. Vi vill ge dig intressant utbyte med oss som högskola även efter din studietid här.

Verksamheten består idag av alumnnätverket och träffar som vi kallar "After GIH", läs mer nedan.

Logotyp för After GIH 

 

 

 

After GIHBild på John S. Hellström - alumnenkät

Den alumnenkät som presenterades vid After GIH visade att de lärare som tidigare har gått på GIH är mycket nöjda med sin utbildning, men att undervisningen kan bli bättre på betyg och konflikthantering.

När After GIH hade sin decemberglögg informerade utbildningsledare för lärarutbildningen John S. Hellström om den nuvarande undervisningen och den alumnenkät som GIH bidragit till. Resultatet visade att de lärare som tagit examen vid GIH har stora chanser att bli anställda, är mycket nöjda med utbildningens vetenskapliga och didaktiska innehåll, men undervisningen kunde bli bättre på konflikthantering, betyg och bedömning.

Läs om resultatet av alumnenkäten från After GIH(länk)

Bli medlem i alumninätverket

Om du tidigare studerat vid GIH kan du registrera dig som alumn. Då får du ett nyhetsbrev en gång i månaden, pressinformationer, inbjudningar till föreläsningar och rabatter på vissa seminarier. Dessutom är du välkommen till After GIH som arrangeras två gånger per år.

Om du vill bli medlem kan du registrera dig i GIH:s Alumnssystem My Alumni Page

GIH:s ambition är att på sikt stärka och utveckla alumniverksamheten ytterligare. Om du är intresserad av att delta i detta arbete är du välkommen att anmäla ditt intresse till alumni@gih.se Alumn eller alumnus (m) och alumna (f) kommer från latinet och betyder lärjunge, skyddsling eller elev men används idag i betydelsen "före detta student". 

Om du har frågor om alumninätverket, har förslag på kommande teman för After GIH eller om du vill registrera dig kan du kontakta alumni@gih.se

Adress till denna sida: www.gih.se/alumni  

 

Idrotts- o hälsokonventet

Idrotts- o hälsokonventet
Idrotts- och hälsokonventet vid GIH ger fortbildning för alla som är intresserade av hälso- och idrottsfrågor.

Läs mer om konventet