Tentamina

Prov på universitetet heter tentamen och kallas även "tenta". Tentamen kan vara skriftlig eller muntlig och den kan utföras i skrivsal eller som hemuppgift.

Även redovisningar av olika slag förekommer ofta. Uppgifter kan redovisas i PM eller som mindre uppsatser.

Examensarbete är ett större självständigt arbete som genomförs enskilt eller i små grupper. Examensarbetet redovisas i form av en uppsats.

Omtentamina

Om du misslyckats på tentamen så ges möjlighet till omtentamen. Innan höstterminens början så ges möjlighet till omtentamina av många kurser, information om ges i kalendariet för omtentamina.

Under terminerna håller lärarna själva i utdelning av studenternas tentamina och för dem som behöver ges möjlighet till omtentamina. Det finns ett särskilt kalendarium för omtentamina vid GIH.

Betyg

På högskolan är den vanligaste betygsskalan väl godkänd (VG), godkänd (G) och underkänd (U).