Barometern

Barometern är namnet på våra klasstävlingar som hålls var tredje fredag. I anslutning till Barometrarna arrangerar också klubbmästeriet de populära studentpubarna. Barometern avgörs i olika grenar varje gång och det är GIH IF som arrangerar Barometrarna. Varje Barometer brukar ha ett särskilt tema, det är GIH IF som utser klassen med bästa utklädnad.

Efter varje vårtermin utses en klass som totalsegrare, efter det att man samlat poäng/legobitar under hela läsåret.

Poäng/legobitar

Man får poäng i legobitar enligt nedanstående system. Bitarna staplas sedan på hög för respektive klass, i studentkårens kansli på plan 3 i huvudbyggnaden.

Antal legobitar:

  • en legobit för deltagande
  • två legobitar för bästa utklädnad (temavinst)
  • en legobit för näst bästa utklädnad
  • en extra legobit för tredjeplats
  • två extra legobitar för andraplats
  • tre extra legobitar för seger