Aktiva i kåren

Kårstyrelsen består av ordförande, vice ordförande, kassör, sekreterare samt antalet ledamöter som årsmötet bestämt. 

Det är kårstyrelsen som driver frågorna kring studentinflytande på högskolan och som arbetar med de specifika frågor och problem som studenterna vill ha hjälp med.  

Styrelsen sammanträder cirka en gång per månad. Årsmötet hålls i mars varje år och då kan sammansättningen komma att förändras.

Studentkåren
Emma Molin

Emma Molin

Studentombud
info@karen.gih.se
08-120 53 888

Kontaktinfo

Studentkårsstyrelsen
Hanna Boman

Hanna Boman

Kontaktinfo
Therese Lundberg

Therese Lundberg

Vice ordförande
viceordforande@karen.gih.se

Kontaktinfo
William Carlbom

William Carlbom

Ledamot i kårstyrelsen.

Kontaktinfo
Mikaela Norman

Mikaela Norman

Ledamot i kårstyrelsen.

Kontaktinfo
Lisa Stenberg Svärling

Lisa Stenberg Svärling

Ledamot i kårstyrelsen.

Kontaktinfo
Frida Knäckepil

Frida Knäckepil

Ledamot i kårstyrelsen.

Kontaktinfo
Olle Gibson

Olle Gibson

Ledamot i kårstyrelsen.
olle.gibson@student.gih.se

Kontaktinfo
Karin Aldheimer

Karin Aldheimer

Kontaktinfo
Andreaz Zanteré

Andreaz Zanteré

Ledamot i kårstyrelsen.
andreaz.zantere@student.gih.se

Kontaktinfo

Klubbmästeriet
Niclas Hasselstrand

Niclas Hasselstrand

Klubbmästare
niclas.hasselstrand@stud.gih.se

Kontaktinfo

GIH IF
Markus Hermansson

Markus Hermansson

Ordförande GIH IF
gihif@karen.gih.se

Kontaktinfo
Sofiän Norstad Habeish

Sofiän Norstad Habeish

Vice ordförande GIH IF, ekonomiansvarig, sekreterare och LOK-stödansvarig
gihif@karen.gih.se

Kontaktinfo
Frida Knäckepil

Frida Knäckepil

Ledamot i styrelsen för GIH IF.
gihif@karen.gih.se

Kontaktinfo
Anna Wåhlin

Anna Wåhlin

Ledamot i styrelsen för GIH IF.
gihif@karen.gih.se

Kontaktinfo