Vem gör vad?

Frågor

Har du frågor om dina studier? Kontakta oss på utbildnings- och forskningsavdelningen via våra olika funktionsadresser för e-post.

Funktionsadresser för e-post 

 
Antagning, frågor kring antagning och ansökan.

Registrering, betyg och intyg.

Examen

Alumni

Forskning

Studievägledning

Utbytesstudier

Kontakta lärare 

Vill du kontakta en lärare, se alfabetiska personallistan
 

Kontakta utbildnings- och forskningsavdelningen

Antagning 

Johan Liedström  

Betygsrapportering

Elisabeth Alm
Annika Pettersson
Sara Sjögren

Blanketter 

www.gih.se/blanketter  

Ansökan senare del av program (byte av studieort)

Johan Liedström  

Examensfrågor 

Anna-Clara Kjellman  

Funktionsnedsättning, samordnare för studenter

Liselott Sandahl

Individuella studieplaner

Liselott Sandahl  

Kursbevis

Anna-Clara Kjellman

Ladok–utdrag (resultatintyg, registreringsintyg)

Hela utbildnings- och forskningsavdelningen samt biblioteket

Stipendier  

Annika Pettersson 

Studier utomlands och utbytesstudier

Lotta Haglund internationell koordinator (Erasmus)
Sara Sjögren internationell koordinator (Nordplus) 
Suzanne Lundvall (Nordplus)  

Studieuppehåll/studieavbrott

Liselott Sandahl  

Blankett finns på www.gih.se/blanketter  

Studieinformation för sökande 

Liselott Sandahl  

Studie- och karriärvägledning

Liselott Sandahl  

Tillgodoräknanden

Elisabeth Alm
Annika Pettersson
Sara Sjögren
Liselott Sandahl

Blankett finns på www.gih.se/blanketter  

VFU - verksamhetsförlagd utbildning

Annika Semb Granhed (ansvarig)
Elisabeth Alm