Sjukdom

Tag för vana att per telefon eller på annat sätt meddela din lärare om du är frånvarande på grund av sjukdom.

Du som student rekommenderas att sjukanmäla dig till försäkringskassan. En anledning är att du då kan visa på orsaken till dåliga studieresultat vid långvarig sjukdom.

Lagen om allmän försäkring omfattar student som är inskriven i allmän försäkringskassa. Enligt studiestödslagen får student behålla studiestöd vid sjukdom.

Läs mer om brand, olyckor, tillbud, försäkringar med mera.