Terminstider

Aktuella läsårstider

Läsårets längd och terminsindelning fastställs av rektorsämbetet efter förslag från institutionen. Nedanstående terminstider gäller för läsåret 2016/2017 och kommande läsår 2017/2018: 

Terminstider läsåret 2016-2017  
Höstterminen 2016 29 augusti 2016 - 15 januari 2017
Vårterminen 2017 16 januari 2017 - 4 juni 2017
Terminstider läsåret 2017-2018  
Höstterminen 2017 28 augusti 2017 - 14 januari 2018
Vårterminen 2018 15 januari 2018 - 3 juni 2018

 

Adress till denna sida: www.gih.se/terminstider