Terminstider

Aktuellt läsår

Läsårets längd och terminsindelning fastställs av rektorsämbetet efter förslag från institutionen. Nedanstående terminstider gäller för läsåret 2016/2017: 

Terminstider läsåret 2016-2017  
Höstterminen 2016 29 augusti 2016 - 15 januari 2017
Vårterminen 2017 16 januari 2017 - 4 juni 2017

 

Adress till denna sida: www.gih.se/terminstider