Restexaminationer

Utöver din ordinarie examination och din ordinarie omexamination erbjuds du som student ytterligare tillfällen att examineras. Dessa tillfällen kallas restexaminationer och innefattar såväl teoretiska som praktiska examinationer.

Restexaminationerna blir som tidigast studentens tredje erbjudna tillfälle att examineras och fungerar som uppsamlingstillfällen för studenter med rester. Restexaminationerna skall inte blandas ihop med den ordinarie examinationen (tillfälle 1) och den ordinarie omexaminationen (tillfälle 2).

Restexaminationerna äger rum två gånger per läsår och är förlagda till januari samt juni. Aktuella datum publiceras längre ned på denna sida. 

Aktuella moment för restexamination 

De moment och kurser som givits vid GIH under de två senaste terminerna är aktuella för restexamination. Det som styr om restexaminationen äger rum i januari eller i juni är när ordinarie omexamination äger rum. Om ordinarie omexamination äger rum under juni-december kan momentet restexamineras i januari. Om ordinarie omexamination äger rum under januari-maj kan momentet restexamineras i juni. 

Information om vilka restexaminationer som är möjliga att anmäla sig till publiceras på denna hemsida i samband med att anmälan öppnar. 

Anmälan 

Du anmäler dig genom ett webbformulär som kommer att publiceras på denna hemsida i samband med att anmälan öppnar. 

Det är endast till restexaminationerna du anmäler dig via webbfomuläret. Anmälan till ordinarie examination och ordinarie omexamination hanteras av ansvarig lärare. 

Varje år kommer anmälan till restexaminationerna i januari öppna den 1 december och stänga den 10 december. 

Varje år kommer anmälan restexaminationerna i maj öppna den 1 maj och stänga den 10 maj. 

Observera att det inte går att anmäla sig senare än sista anmälningsdag varken ansvarig till lärare eller till administrationen. Har du inte anmält dig i tid får du inte restexamineras.

Nästa tillfälle 

Nästa tillfälle för restexamination är: 

  • 5 och 7 juni 2017 för praktiska examinationer
  • 8-9 juni 2017 för teoretiska examinationer

Anmälan är stängd

Anmälan inför restexaminationerna 17-20 januari 2017 är nu stängd. Sista anmälningsdag var den 10 december 2016.

Dessa var anmälningsbara restexaminationer

 

Adress till denna sida: www.gih.se/omexamination