Kursplaner inom SU Lärarprogram ht 2008

Här listas kursplaner som används höstterminen 2008 på inriktningen "Idrott och hälsa med didaktisk inriktning" inom Lärarprogrammet vid Stockholms Universitet. Kursplanerna är i pdf-format, programmet Adobe Reader behövs.

Skip Navigation Links.