Kursplaner och utbildningsplaner

Utbildningsplan

För varje utbildningsprogram finns en utbildningsplan fastställd som beskriver innehållet i utbildningen. Av utbildningsplanen framgår bl.a. programmets längd, syfte och mål, examensbenämning, vilka förkunskapskrav som gäller liksom vilka kurser utbildningen innehåller. Utbildningsplanen fastställs av Forsknings- och forskarutbildningsnämnden (FFN) respektive Grundutbildningsnämnden (GUN).

Här hittar du GIH:s utbildningsplaner  

Kursplan

För varje kurs finns en kursplan som anger kursens poängtal, förväntade studieresultat, innehåll och uppläggning, förkunskapskrav, examination, betyg och litteratur. Kursplanen fastställs av Forsknings- och forskarutbildningsnämnden (FFN) respektive Grundutbildningsnämnden (GUN) efter förslag från institutionen.  

Här hittar du aktuella och tidigare kursplaner.