Fortsatt satsning på lärare utan examen

2009-10-08 

Regeringen har beslutat att satsa ytterligare 84 miljoner kronor år 2010-2012 på vidareutbildning av lärare utan lärarexamen.  

I det nya så kallade VAL-projektet har de blivande lärarna möjligheter att studera upp till 120 högskolepoäng, mot 60 högskolepoäng i det pågående projektet. 

– Jag gissar att den utökade ramen inte minst kommer att gälla  många yrkeslärare som vi inte har kunnat anta eftersom studier på 60 högskolepoäng inte räcker för att de ska få ut en lärarexamen. säger Torvald Wictorsson, utbildningsledare på lärarutbildningen vid Umeå universitet. 

Det pågående VAL-projektet förlängdes i våras och i höst har de sista antagningarna skett. Preliminära siffror visar att av totalt cirka 650 sökande antogs sammanlagt cirka 330 lärare på de åtta lärosäten som bedriver utbildningen. 

– I Umeå har vi antagit 48 lärare, varav är 15 yrkeslärare, säger Torvald Wictorsson. 

Den nya satsningen aviserades i regeringens budgetproposition. Lärosäten med rätt att bedriva utbildningen blir fortfarande Umeå universitet, Göteborgs universitet, Högskolan Dalarna, Högskolan i Jönköping, Karlstads universitet, Linköpings universitet, Stockholms universitet samt Malmö högskola. (Obs! GIH är ej lärosäte för VAL-projektet) 

Utbildningen startar hösten 2010. Senare i höst kommer en ny förordning med alla detaljer. Då kommer det också att framgå vilket lärosäte som blir nationell samordnare av projektet. Idag är det Umeå universitet.   Källa: Högskolan.net  

Länk till nationella VAL-projektet:
http://www.use.umu.se/utbildning%20/valprojektet