Att ansöka om examen - information och anvisningar

Examensbevis utfärdas efter ansökan på särskild blankett som ligger på GIH:s hemsida.
Ladda ner ansökan om examen här
Ansökningsblankett för examensbevis här

Examensbevis utfärdas inte automatiskt när man gått klart ett program. Varje student måste själv ta ansvar för att ansöka om examensbevis när samtliga poäng är avklarade och inrapporterade i Ladok.

Vilken högskola utfärdar examen?

Om du läst vid mer än en högskola utfärdas examensbeviset normalt av den högskola där du slutfört den sista kursen som skall ingå i examen. GIH utfärdar din examen under förutsättning att GIH har examensrätt för den sökta examen.

Handlingar som skall bifogas ansökan om examen.

Du behöver inte bifoga intyg över kurser du läst vid GIH, men du skall kontrollera att kursernas slutbetyg är inrapporterade i Ladok. Registerutdrag kan du få från Biblioteket eller från Utbildnings- och forskningsavdelningen. Kurs/utbildning som slutförts före höstterminen 1995 måste styrkas med registerutdrag i original eller vidimerad kopia av kursbevis eller examensbevis.

Önskar du i examen ha med kurser som du läst på annan högskola än GIH ska du, förutom de handlingar som nämnts ovan, bifoga registerutdrag i original eller vidimerad kopia av kursbevis eller examensbevis.

Handläggningstid

För att din ansökan skall kunna behandlas måste den vara komplett. När ansökan är komplett är handläggningstiden normalt högst en månad. Examensbeviset skickas till dig i rekommenderat brev.

Övrigt

När du ansöker om examen ska du vara helt klar med dina kurser och de ska vara inrapporterade i Ladok.

Överklagan

Avslag på begäran om examensbevis kan överklagas till Överklagandenämnden för högskolan. Anvisningar för överklagande bifogas vid avslag.

Förfrågningar

Vid eventuella förfrågningar gällande examensärenden kontaktar du Utbildningsavdelningen, Anna-Clara Kjellman telefon 08-120 537 12.

Kursbevis för fristående kurser

Kursbevis utfärdas på begäran, tag kontakt med Utbildnings- och forskningsavdelningen.