Idrottslärarexamen enligt äldre bestämmelser

Möjligheten att få idrottslärarexamen enligt äldre bestämmelser upphörde den 30 juni 2008.    

Med anledning av lärarlegitimation har regeringen har ändrat bestämmelserna och det är  nu möjligt att ta ut en äldre lärarexamen. (Förordning 2011:698)

Förordningen möjliggör för personer som har slutfört en utbildning enligt äldre bestämmelser, men inte hämtat ut examen, nu kan  ansöka om examen för utbildningen.
Det ges även möjlighet att i vissa fall  komplettera och slutföra utbildningen.

Läs mer på regeringens webbsida http://www.regeringen.se/