Examen

Ansök om examen

Examensbevis utfärdas på begäran av studenten när samtliga kurser är avklarade och inrapporterade i Ladok. Ansökan görs på en särskild blankett som du kan ladda ner från hemsidan.

Från och med 1 januari 2003 återföljs samtliga examensbevis av en bilaga på engelska, Diploma Supplement. Diploma Supplement innehåller en översättning av utbildningen till engelska och en beskrivning av utbildningens plats i det svenska utbildningssystemet. 

Ladda ner ansökningsblankett för examensbevis

Läs mer om att ansöka om examen

Examensnivåer 

Enligt examensordningen som trädde i kraft 1 juli 2007 utfärdar GIH examen på grundnivå och avancerad nivå:

 • Examen på grundnivå

 • Högskoleexamen 120 hp (2 år)
 • Kandidatexamen 180 hp (3 år)
 • Lärarexamen 240-330 hp (4-5,5 år)
 • Ämneslärarexamen KPU (kompletterande pedagogisk utbildning 90 hp)

Examen på avancerad nivå

 • Magisterexamen 60 hp (1 år)
 • Masterexamen 120 hp (2 år)
 • Lärarexamen 240-330 hp (4 år-5,5 år)
 • Ämneslärarexamen mot arbete i gymnasieskolan, 300 eller 330 hp (5-5,5 år)

Examen på forskarnivå

 • Licenciatexamen
 • Doktorsexamen

Nya regler gällande äldre examina

Fr.o.m 1 juli 2015 upphör möjligheten att avsluta sin utbildning enligt äldre bestämmelser. För dig som påbörjat dina studier mot avsedd examen före 1 juli 2007 gäller att du till och med 30 juni år 2015 har rätt att slutföra dina studier enligt de regler som gällde när du påbörjade studierna.

Studenter som som antagits enligt gamla förordningen (1993:199) men inte uppfyller  examenskraven senast 30 juni 2015 kan ansöka om att slutföra utbildningen och avlägga examen enligt nya förordningen (2006:1053).

För lärarexamen gäller att den som påbörjat studierna före den 1 juli 2007 har rätt att slutföra utbildningen till och med sista juni 2020.

Adress till denna sida: www.gih.se/examen