Diskriminering och trakasserier

(HF 1 kap,9 §)
Anställda och studenter vid GIH får ej utsättas för kränkande särbehandling, sexuella trakasserier eller negativ särbehandling.

Om någon anser sig utsatt för sådan behandling bör hon/han skyndsamt anmäla detta till prefekt, förvaltningschef eller rektor.

För stöd och rådgivning finns också möjligheten att vända sig till Studenthälsan. Studentkårens ordförande och vice ordförande bör också kontaktas.