Studie- och arbetsmiljö

GIH eftersträvar en sund och säker studie- och arbetsmiljö. Arbetsmiljöfrågor försöker GIH lösa på bästa sätt både genom förebyggande arbete och i åtgärder integrerade i den dagliga verksamheten.
 

En arbetsmiljö- och jämställdhetsgrupp samverkar kring utveckling av arbetsmiljön och jämställdhet. I gruppen ingår, representanter för GIH:s ledning och personal samt två studentrepresentanter som kan betraktas som studentskyddsombud.  

Frågor som rör arbetsmiljön tar du som student i första hand upp med berörd lärare. I andra hand ansvariga inom institutionen eller förvaltningen, beroende på vilken typ av fråga det gäller. Du kan även vända dig till studentskyddsombudet.

Huvudskyddsombud

Huvudskyddsombud vid GIH är Anna-Lena Borgström. Vid eventuell skada skall du alltid kontakta Anna-Lena när det gäller försäkringsintyg med mera.
Foto: Akademiska hus, Ola Kjelbye

Kontakta Anna-Lena Borgström