Antagningsordning

I antagningsordningen finns de regler som GIH tillämpar vid ansökan, behörighet och urval, samt överklagande av beslut.

Antagningsordning GIH gällande fr o m 2013-12-05

Kompletterande dokument

Bedömningshandboken för antagning till högskoleutbildning och den Utländska bedömningshandboken hålls tillgänglig på Utbildnings- och forskningsavdelningen vid GIH under normala öppettider. I dessa handböcker regleras bland annat om behörighet för de som har äldre och utländska meriter. Det är Sveriges universitets- och högskoleförbund (SUHF), UHR och lärosätena som gemensamt tar fram handböckerna. Handböckerna används främst i den nationellt samordnade antagningen.

Utbildningsplaner

Kursplaner

Adress till denna sida: www.gih.se/antagningsordning

Studera.nu

Studera.nu
Studera.nu - Högskolornas och universitetens webbplats för information kring högskolestudier (icon) Till studera.nu