GIH lotsar till fysisk aktivitet

Josefine Olsson, Linnéa Eriksson och Johan Petersson är tre färdigutbildade hälsopedagoger som handleder de studenter som går sista året på hälsopedagogprogrammet. Det är till dessa studenter som personer med FaR kommer när de ska ha motiverande samtal på GIH:s lotsmottagning.

Tanken med mottagningen är att hälsopedagogen i sin yrkesroll kan förstå båda sidorna – från det medicinska inom vården med diagnoser, till FaR-personens individuella förutsättningar, motivation och vardag. Syftet med samtalen är att coacha, stötta och motivera FaR-personen till en mer aktiv och hälsosam livsstil. Tack vare att lotsarna har kontakt med FaR-personen vid fyra olika tillfällen under ett halvår, skapas kontinuitet och bättre förutsättningar för att kunna stötta FaR-personen med beteendeförändring.

Elin Ekblom-Bak och Lena Kallings är ansvariga för friskvårdslotsmottagningen. Innan mottagningen blev ett moment i hälsopedagogutbildningen, testades den i ett pilotprojekt under ett år. Josefine Olsson var den som startade upp detta som verksamhetsförlagda utbildning:Bild på Josefine Olsson

– Det är väldigt roligt att arbeta med FaR då det är praktiskt och otroligt givande att bidra till att fler rör på sig. Hälsopedagogerna fyller ett viktigt syfte då vi är en länk mellan sjukvård och preventiv hälsovård. Här avlastar vi vårdpersonalen och förklarar fördelarna med fysisk aktivitet ur ett preventivt synsätt utifrån en vetenskaplig grund.

De som idag erbjuder sina FaR-patienter möjlighet att träffa en hälsopedagog på lotsmottagningen är främst fysioterapeuter, sjuksköterskor och läkare. Mottagningen får personer med diabetes, högt blodtryck, artros, cancer, depression, övervikt eller som generellt behöver bli mer fysiskt aktiva.

Bild på Johan Petersson– De personer vi möter är alla i behov att bli mer fysiskt aktiva och universallösningar, som att ta trapporna eller att köpa en stegräknare, är sällan hållbara om den inre motivationen är låg. Det som är intressant är att varje individ är unik i sin resa för ett hälsosammare liv och det ser väldigt olika ut hur förflyttningen från risk- till friskfaktorer sker. En stor fördel med att hälsopedagoger ingår i lotsmottagningen är att vi har kunskap inom såväl det medicinska och fysiologiska som det pedagogiska för att kunna motivera hälsa i ett längre perspektiv. Det är bättre att arbeta med motivation, beteendeförändring och möta individen i vardagen än att bara ge råd och information om till exempel fysisk aktivitet och träningsövningar, säger Johan Petersson.

– Samtalen är väldigt blandade och det ena är inte det andra likt. En del berättar väldigt öppet och tycker det är skönt att prata om sitt tillstånd och en del inte. Då vi har kontakt med dem under fyra gånger får vi ibland en personlig relation och jag minns ett samtal med en person som genomfört en hjärttransplantation. Han hade dåligt samvete då han inte tränat som han borde, men det visade sig att han både gick till jobbet och cyklade till affären. Under samtalet insåg han att han rör på sig mer än han trodde. Det gäller att ta bort skuld, inte vara dömande utan uppmuntrande, säger Josefine Olsson.

Lotsarna utgår från FaR-recepten där det framgår att personerna ska röra sig antingen på en låg-, måttlig- eller högintensiv nivå. Syftet med receptet är att individanpassa den fysiska aktiviteten så att individen främjar sin hälsa, förebygger och eller behandlar sjukdom.

Bild på Linnéa Eriksson– Vi utgår från vilka aktiviteter som personen själv vill göra och från personens förutsättningar och kapacitet. Det ska vara enkelt att vara aktiv, så vi letar efter alternativ nära deras bostad eller arbetsplats. Det viktigaste är att aktiviteterna anpassas till individen så det blir en långsiktig beteendeförändring och att personen själv väljer vilka aktiviteter den vill utföra, säger Linnéa Eriksson.

Vad gäller själva receptet förklarar hälsopedagogen dess innebörd för personen, utifrån diagnosen och det nuvarande hälsoläget. Sjukvården har det medicinska ansvaret och upptäcker, behandlar och hjälper individen inledningsvis. Sedan lotsar hälsopedagogen FaR-personen och ger stöd till ett mer aktivt och hälsosamt liv, så att riskerna för sjukdom minskar för individen.

Att som student arbeta på lotsmottagningen ingår som en del i kursen Folkhälsa III under det tredje året på Hälsopedagogprogrammet vid GIH.