Samarbetsområden

Vid GIH utbildas idrottslärare, hälsopedagoger, sport managers och tränare på grundutbildningsnivå. Studenterna har möjlighet att förlänga sina studier med ett eller två år på avancerad nivå och genom en magister/mastersexamen i idrottsvetenskap få behörighet för forskarutbildning på GIH.

Forskningen

Forskningen vid GIH är organiserad i tre inriktningar:

Fysisk aktivitet och hälsa

I inriktningen Fysisk aktivitet och hälsa studeras hur graden av fysisk aktivitet påverkar fysisk och mental hälsa, fysisk prestations- och funktionsförmåga samt livskvalitet. Som exempel kan nämnas förståelsen av folksjukdomar som fetma, diabetes och benskörhet liksom depression och utbrändhet.

Kultur och lärande

Inom Kultur och lärande studeras idrott som kulturfenomen och dess roll i skola och samhälle. Detta berör idrottskulturens och skolämnets uppbyggnad och historia samt villkor och förutsättningar för att i bred bemärkelse utöva idrott. Här studeras bland annat föreningsidrott, friluftsliv, spontanidrott, kroppsövningar i skolan och motionsidrott.

Prestation och träning

Inriktningen Prestation och träning studerar möjligheterna att förbättra individens prestationsförmåga inom tävlingsidrott och andra prestationsnivåer. Här studeras även effekter av träning vid olika funktionsnedsättningar och i olika åldrar.

Policy donationer

Här kan du läsa GIH:s policy för mottagande av donationer