Stöd GIH

BIld på rektor Karin LarsénGIH är världens äldsta idrottshögskola med ett stort uppdrag. Vårt forskningsfält täcker allt från vardagsmotionens betydelse för de enskildas hälsa och livskvalitet till hur Sverige ska kunna behålla sin ställning som en framgångsrik idrottsnation.

Över hälften av Sveriges befolkning motionerar inte regelbundet och studier visar att motion är en klassfråga – de med hög utbildning motionerar betydligt mer än de med låg utbildning. Fysisk inaktivitet leder inte bara till fysiska besvär för individen utan också till högre kostnader för hälso- och sjukvården samt produktionsbortfall.

Ökad fysisk aktivitet är den åtgärd som skulle ha den största positiva effekten på svenska folkets hälsa och välbefinnande och den skulle leda till minskade sjukvårdskostnader och andra samhällskostnader.

Genom att satsa på forskning kring fysiska aktiviteter kan GIH underlätta livet för många. För att uppnå visionen att vara nationellt nav och internationellt framstående centrum inom idrott, fysisk aktivitet och hälsa krävs nya finansieringsformer och ökad extern finansiering.

Här behöver GIH ditt stöd!

Självklart är vi på GIH villiga att diskutera olika lösningar för att se till att vi når bästa samarbete. Du är mer än välkommen att kontakta mig antingen på telefon eller per e-post.

/Karin Larsén, rektor och professor

Adress till denna sida: www.gih.se/stodGIH