Rudi Zangerl

Högskoleadjunkt

Rudi Zangerl
E-post rudi.zangerl@gih.se
Telefon 08-120 537 71
Adress Box 5626, 114 86 Stockholm
Besöksadress Lidingövägen 1
Rum 3215
  • Akademisk titel

    Fil.mag. i idrottsvetenskap

  • Tillhör

    Enheten Fysisk aktivitet och hälsa

  • Kompetensprofil

    Anpassad fysisk aktivitet, Gymnastik, Parasport, Idrottslära, Lek, Didaktik, Praktiknära forskning, Tillämpad idrottsvetenskap

Övrigt

Hjärt-Lung-Räddning (HLR), huvudinstruktör

Simlärarutbildare inom Svenska Livräddningssällskapet.

F d tränare i trampolinförening i Skåne och vuxenmotionsledare.

Idrottsliga meriter:

Flerfaldig österrikisk mästare i Freestyle-skidåkning (hopp och ballett)

Vice-europamästare i Freestyle-skidåkning (hopp)

Universitetsmästare i trampolin- och simhopp (Innsbruck)

Fler profiler