C. Mikael Mattsson

Högskolelektor

C. Mikael Mattsson
E-post mikael.mattsson@gih.se
Telefon Skype: c.mikael.mattsson
Adress Box 5626, 114 86 Stockholm
Besöksadress Lidingövägen 1
Rum 1213
Fotografi Högupplöst foto finns längre ned
 • Akademisk titel

  Medicine doktor i medicinsk vetenskap, inriktning fysiologi

 • Tillhör

  Enheten Prestation och träning

 • Kompetensprofil

  Fysiologi, Praktiknära forskning, Tillämpad idrottsvetenskap, Träningslära, Vetenskapsteori och forskningsmetodik

 • Forskningsintressen

  En sammanfattning av forskningsintresset är att ta reda på hur kroppen fungerar och reagerar i olika idrotts- och arbetssammanhang. Det är ett minst sagt brett perspektiv.

  Avhandling och tidiga forskningsartiklar handlade om ultra-uthållighetsarbete, och hur det över huvud taget är möjligt att de som tävlar i flera dygn (AdventuerRacing/multisport) dels överlever och dels kan hålla den relativt höga farten. Ett brett spektra av fysiologiska frågeställningar har redan behandlas, men projektet är pågående och fördjupas och utvecklas kontinuerligt. Just nu pågår t.ex. arbeten kring effekterna av anti-inflammatoriska läkemedel på prestation, skada, träningseffekt och återhämtning. Inom ultrauthållighet har urvalsgruppen utökats till att även innefatta ultra-löpning och militär verksamhet.

  Avhandlingen inriktades på effekter på hjärtat och central cirkulation. Därifrån är steget inte långt till träning av hjärta och cirkulation, dvs. konditionsträning, och frågor om hur den kan optimeras, oavsett om det gäller någon som är otränad och vill komma igång eller för elitidrottaren som behöver förbättra sig för att vinna mästerskapsguld. Ett steg i optimering är individanpassning, och där är en tanke att det finns olika profiler/typer av människor som för bästa effekt bör träna på olika sätt.

  Forskningsintresset om individanpassning leder vidare till genetik, och ett stort projekt handlar om ”The Athlete’s Genome”. Det är ett samarbete med bl.a. Stanforduniversitet i USA, och målet är att kartlägga genuppsättningen hos världens bästa konditionsidrottare.

  Förutom de mer renodlade konditionsidrotterna har jag ett forskningsintresse kring handboll, och mer exakt träningsoptimering för handbollsprestation. Handboll kräver en mix av fysiska förmågor, vilket innebär att det inte är optimalt att träna alla samtidigt och att det är omöjligt för en spelare att bli "bäst på allt". Olika studier inriktas på till exempel att kartlägga de fysiologiska kraven på matchspel i olika division för att därefter arbete med att utvärdera lämpliga testmetoder och träningsupplägg, både inför och under säsong.

  För att ge ytterligare bredd i spektrat planera studier kring dansens fysiologi och (i ett icke-relaterat projekt) hälsoeffekter av att spela ett GPS- och internetstyrt realtidsdataspel.

 • Undervisningsintressen

  På GIH är huvuddelen av min undervisning på tränarprogrammet och fristående kurser, t.ex. Idrotts- och arbetsfysiologi, elittränarutbilningen och fotbollens träningslära.

  En annan betydande del läggs på handledning av studenter på avancerad nivå.

  Förutom att undervisa på högskolenivå har jag ett stort intresse för att undervisa, hålla föredrag och utbilda inom idrottsrörelsen. Då handlar det om fysiologi, träningslära och framför allt konditionsträning. Förutom på olika tränarutbildningar och i idrottsförbundens regi har en del utbildningsarbete gjorts direkt med de aktiva. Exempelvis har resultaten från undersökningarna mot multisport/Adventure Racing kontinuerligt gjorts tillgängligt för de aktiva, som dessutom fått stöd i diskussioner kring träningsupplägg.

  För att sprida kunskap till den bredare massan är den för forskare så kallade ”tredje uppgiften” av stor vikt. Ett intresse är att på ett så enkelt och lättbegripligt sätt som möjligt sammanställa och förklara komplexa begrepp inom konditions- och uthållighetsträningens fysiologi (ett par böcker och ett stort antal populärvetenskapliga artiklar). Ett av målen är att visa att man med en god vetenskaplig grund inom fysiologin kan överföra och anpassa träningsmetoder till helt skilda idrotter.

 • Samverkansintressen

  Redan från början av min forskning har det varit viktigt med många samarbeten. Som exempel kan nämnas att från de första två försöken på Adventure racing/multisport har 6 olika forskningsgrupper varit med och publicerat data utifrån sina specialintressen.

  På den internationella arean finns samarbeten bl.a. med forskningsgrupper på Stanforduniversitetet i USA och Ritsumeikahnuniversitetet i Japan.

  Tvärvetenskapligt har jag samarbeten med psykologigruppen på GIH och i Lund med studier om icke-verbal kommunikation och dess effekter på prestation inom handboll. Ett annat tvärvetenskapligt samarbetsprojekt är det angående dans, som både är ett samarbete med Kungliga Svenska balettskolan, sjukgymnaster och psykologigruppen på GIH.

Senaste publikationer (DiVA)

Fler publikationer (DiVA)

Övrigt

Yrkeskopplade meriter:

Fystränare, bl.a. handboll (TT10 Sweden, juniorlandslaget damer - JVM guld 2010 och 2012).

Föreläser inom idrottsfysiologi och träningslära (bl.a. anlitad av Riksidrottsförbundet, SISU Idrottsutbildarna och olika företag).

Idrottsmeriter:

Aktiv inom multisport/Adventure Racing. T.o.m. juniorålder även i löpning och längdskidor.

Högupplösta bilder

För att ladda ner bilden så klicka på bilden så att den blir synlig i ett nytt fönster. Högerklicka och välj Spara bild som. Då laddas den högupplösta bilden ner. Var god och uppge fotografens namn Linus Hallgren.

Bild på Mikael Mattsson Bild på Mikael Mattsson

Fler profiler