Grundutbildningsnämnd

Grundutbildningsnämnden (GUN) har planerings-, berednings- och i vissa fall beslutsuppgifter när det gäller den grundläggande utbildningen vid GIH. I nämnden ingår lärare, studenter och externa representanter. 

  

Ledamöter
Britta Thedin Jakobsson, lektor Ordförande
Alexander Ovendal, högskoleadjunkt Ledamot
Fredrik Svanström, högskoleadjunkt Ledamot
Håkan Larsson, professor Ledamot
Pia Lundquist Wanneberg, docent Ledamot
Victoria Blom, docent Ledamot
William Carlbom, studeranderepresentant Ledamot
Mikaela Norman, studeranderepresentant Ledamot
Ulf Olsson, extern representant Ledamot
Lina Wahlgren, extern representant Ledamot
Elisabeth Alm, studieadministratör Sekreterare
Katarina Offnegårdh, avdelningschef Huvudföredragande