Grundutbildningsnämnd

Grundutbildningsnämnden (GUN) har planerings-, berednings- och i vissa fall beslutsuppgifter när det gäller den grundläggande utbildningen vid GIH. I nämnden ingår lärare, studenter och externa representanter. 

  

Ledamöter
Jane Meckbach, docent Ordförande
Karin Redelius, professor Ledamot
Victoria Blom, högskolelektor Ledamot
Kerstin Hamrin, högskolelektor Ledamot
Alexander Ovendal, högskoleadjunkt Ledamot
Fredrik Svanström, högskoleadjunkt Ledamot
Hanna Boman, studeranderepresentant Ledamot
Andreas Rosenqvist, studeranderepresentant Ledamot
Ulf Olsson, SU, extern representant Ledamot
Jenny Svender, RF, extern representant Ledamot
Camilla Näsman, studieadministratör Sekreterare
Katarina Offnegårdh, avdelningschef Huvudföredragande