Forsknings- och forskarutbildningsnämnd

Forsknings- och forskarutbildningsnämnden (FFN) har planerings-, berednings- och i vissa fall beslutsuppgifter när det gäller forskningen och forskarutbildningen vid GIH.

Sammansättningen av FFN är följande:

Ledamöter
Toni Arndt, professor Ordförande
Håkan Larsson, professor
Vice ordförande
Eva Blomstrand, professor
Ledamot
Peter Schantz, professor Ledamot
Karin Piehl Aulin, extern representant Ledamot
Gunnar Ågren, extern representant Ledamot
Jonas Mikaels, doktorand Ledamot
Malin Åman, doktorand Ledamot
Sara Sjögren, studieadministratör Sekreterare
Camilla Norrbin, forskningshandläggare Huvudföredragande