Forsknings- och forskarutbildningsnämnd

Forsknings- och forskarutbildningsnämnden (FFN) har planerings-, berednings- och i vissa fall beslutsuppgifter när det gäller forskningen och forskarutbildningen vid GIH.

Sammansättningen av FFN är följande:

Ledamöter
Toni Arndt, professor Ordförande
Anna Tidén, lektor
Ledamot
Karin Redelius, professor
Ledamot
Peter Schantz, professor Ledamot
Åsa Bäckström, lektor Ledamot
Karin Piehl Aulin, extern representant Ledamot
Gunnar Ågren, extern representant Ledamot
Daniel Roe, doktorand Ledamot
Johanna Rosén, doktorand Ledamot
Sara Sjögren, studieadministratör Sekreterare
Katarina Offnegårdh, avdelningschef Huvudföredragande