Nämnder och utbildningsledare

Vid GIH finns två nämnder, en för grundutbildningen (GUN) och en för forskning och forskarutbildning (FFN). För varje utbildningsprogram samt de fristående kurserna finns en utbildningsledare.

Nämnder

Utbildningsledare

Fristående kurser Dan Wiorek
Hälsopedagogprogrammet Maria Fernström
Lärarutbildningsprogrammen John Hellström
Masterprogrammet Åsa Bäckström
Sport management-programmet Åsa Bäckström
Tränarprogrammet Dan Wiorek

 

 

 

GIH:s organisation

GIH:s organisation
Om GIH:s organisation, institution, förvaltning etc.

Om GIH:s organisation

Sök personal

Sök personal på GIH. (icon) Till söksidan