Styrelse

Gymnastik- och idrottshögskolans högskolestyrelse tillsattes den 1 maj 2013 och sitter till och med den 30 april 2017. Björn Eriksson blir ny styrelseordförande med erfarenhet av både styrelseuppdrag, landshövding, universitets- och idrottsvärlden. Ny vice ordförande blir Filippa Reinfeldt som sedan 2006 sjukvårdslandstingsråd i Stockholms läns landsting. 

GIH:s styrelse har utsetts av nomineringsgruppen som består av landshövding Chris Heister, förre styrelseordföranden Bo Lundquist och Olof Unogård som representerar studenterna vid GIH. De utvalda styrelseledamöterna har sedan godkänts av regeringen.

Ledamöter 

De nyutsedda styrelseledamöterna består av:

Ledamöter
Före detta rikspolischef och landshövding
Eriksson, Björn
Styrelsens ordförande
Utsedd av regeringen
Professor
Larsén, Karin
Rektor
Före detta sjukvårdslandstingsråd
Filippa Reinfeldt
Vice ordförande
Utsedd av regeringen
Studerande
Karin Aldheimer
Studeranderepresentant

Professor
Eva Blomstrand

Lärarrepresentant

Studerande
Hanna Boman

Studeranderepresentant

Kommunikationsdirektör
Eva Fernvall

Utsedd av regeringen
Professor
Sigbrit Franke
 
Utsedd av regeringen

Vice VD
Tony Grimaldi

Utsedd av regeringen

Skolchef
Kent Henningson

Utsedd av regeringen

Högskoleadjunkt
Kristjan Oddsson

Lärarrepresentant

Studerande
Andreas Rosenqvist

Studeranderepresentant

Högskoleadjunkt, doktorand
Anna Tidén

Lärarrepresentant
Ordförande Basketbollförbundet 
Hans von Uthmann
Utsedd av regeringen

Professor idrottsmedicin
Suzanne Werner

Utsedd av regeringen
Närvaro- och yttranderätt i styrelsen
Kommunikatör/Forskningshandläggare
Louise Ekström/Camilla Norrbin
Facklig företrädare ST, OFR-S
Bibliotekarie
Anna Ekenberg
Facklig företrädare SACO-S
Högskolelektor
Bengt Larsson
Prorektor
Förvaltningschef
Björn Sandahl
Föredragande
Högskolesekreterare
Carina Sundman
Sekreterare

Björn Eriksson

Björn Eriksson

Ordförande i GIH:s styrelse

Kontaktinfo
Filippa Reinfeldt

Filippa Reinfeldt

Vice ordförande i GIH:s styrelse

Kontaktinfo
Hans von Uthmann

Hans von Uthmann

Ledamot

Kontaktinfo
Sigbrit Franke

Sigbrit Franke

Ledamot

Kontaktinfo
Kent Henningson

Kent Henningson

Ledamot

Kontaktinfo
Eva Fernvall

Eva Fernvall

Ledamot

Kontaktinfo
Tony Grimaldi

Tony Grimaldi

Ledamot

Kontaktinfo
Suzanne Werner

Suzanne Werner

Ledamot

Kontaktinfo