Styrelse

Gymnastik- och idrottshögskolans högskolestyrelse kommer att tillsättas den 1 maj 2017 och sitter till och med den 30 april 2020. Björn Eriksson blir styrelseordförande även denna gång. Han har erfarenhet av både styrelseuppdrag, landshövding, universitets- och idrottsvärlden. Nomineringsgruppen har bestått av Bo Lundqvist, tidigare ordförande i GIH, och Göran Hägglund, tidigare partiledare Kd. De utvalda styrelseledamöterna har godkänts av regeringen.

Ledamöter 

De nyutsedda styrelseledamöterna består av:

Ledamöter
Före detta rikspolischef och landshövding
Björn Eriksson
Styrelsens ordförande
Utsedd av regeringen
Barn- och äldrelandstingsråd
Ella Bohlin
Utsedd av regeringen

Kommunikationsdirektör
Eva Fernvall

Utsedd av regeringen

Professor emerita
Sigbrit Franke

Utsedd av regeringen

VD
Tony Grimaldi

Utsedd av regeringen

Förvaltningschef
Kent Henningson

Utsedd av regeringen

Styrelseledamot
Hans von Uthmann

Utsedd av regeringen

Rektor Norges Idrottshögskola
Kari Bø

Utsedd av regeringen

Professor
Karin Larsén
Rektor
Studerande
Karin Aldheimer
Studeranderepresentant

Professor
Eva Blomstrand

Lärarrepresentant

Studerande
Hanna Boman

Studeranderepresentant

Högskoleadjunkt
Fredrik Svanström

Lärarrepresentant

Studerande
Andreas Rosenqvist

Studeranderepresentant

Högskoleadjunkt, doktorand
Anna Tidén

Lärarrepresentant
Närvaro- och yttranderätt i styrelsen
Kommunikatör/Forskningshandläggare
Louise Ekström/Camilla Norrbin
Facklig företrädare ST, OFR-S
Bibliotekarie
Anna Ekenberg
Facklig företrädare SACO-S
Högskolelektor
Bengt Larsson
Prorektor
Förvaltningschef
Björn Sandahl
Föredragande
Högskolesekreterare
Carina Sundman
Sekreterare

Björn Eriksson

Björn Eriksson

Ordförande i GIH:s styrelse

Kontaktinfo
Kari Bø

Kari Bø

Kontaktinfo
Hans von Uthmann

Hans von Uthmann

Ledamot

Kontaktinfo
Sigbrit Franke

Sigbrit Franke

Ledamot

Kontaktinfo
Kent Henningson

Kent Henningson

Ledamot

Kontaktinfo
Eva Fernvall

Eva Fernvall

Ledamot

Kontaktinfo
Tony Grimaldi

Tony Grimaldi

Ledamot

Kontaktinfo
Ella Bohlin

Ella Bohlin

Ledamot

Kontaktinfo