Lednings- och kommunikationskansliet

Lednings- och kommunikationskansliet är direkt underställd förvaltningschefen. Avdelningens uppdrag är att ansvara för följande frågor: registratur, kommunikation, studentrekrytering, profilfrågor, externa relationer och strategiska partnerskap.

Avdelningen fungerar dels som ett stöd till rektor och övrig högskoleledning, dels som en stödfunktion för hela högskolan i ovan angivna områden.

Personal på avdelningen

Kansliet ligger direkt under förvaltningschefen.

Louise Ekström, kommunikatör, ansvarig extern kommunikation
Tel: 08-120 537 11
E-post: louise.ekstrom@gih.se

Sofie Kierkegaard, kommunikatör, ansvarig webb, grafisk profil samt studentrekrytering 
Tel: 08-120 537 08
E-post: sofie.kierkegaard@gih.se

Carina Sundman, registrator, högskolesekreterare
Tel: 08-120 537 05
E-post: carina.sundman@gih.se