Intendentur och service

Intendentur och service är en avdelning som ger stöd till GIH:s verksamheter genom funktioner såsom vaktmästeri, fastighet, säkerhet, IT, reception, inköp och upphandling.

Intendentur och service främsta uppgift är att utveckla och förvalta GIH:s tekniska och administrativa stödsystem samt sköta drift av fastigheten tillsammans med högskolans leverantörer.

Intendentur och service ansvarar för service och support till GIH:s verksamhet.

Personal på avdelningen

Fredrik Nilsson, avdelningschef
Tel: 08-120 537 34
E-post: fredrik.nilsson@gih.se
 
Sören Brodin, kvällsvaktmästare
Tel: 08-120 537 96
E-post: soren.brodin@gih.se

Pierre Egholt, tekniker
Tel: 08-120 537 95
E-post: pierre.egholt@gih.se

Chatrin Undvall, receptionist
Tel: 08-120 537 01
E-post: chatrin.undvall@gih.se

Tom Hallin, kvällsvaktmästare
tel: 08-120 537 94
E-post: tom.hallin@gih.se

Anders Hellborg, vaktmästare
Tel: 08-120 537 94
E-post: anders.hellborg@gih.se

Fabian Malmborg, Vik kvällsvaktmästare
Tel: 08-120 537 94
E-post: fabian.malmborg@gih.se

Torbjörn Lundgren, vaktmästare (ansvarig hus 1)
Tel: 08-120 537 94
E-post: torbjorn.lundgren@gih.se

Magnus Mannsdorff, vaktmästare (ansvarig hus 2 & 3)
Tel: 08-120 537 94
E-post: magnus.mannsdorff@gih.se

Patrik Nilsson, uthyrningsansvarig och kvällsvaktmästare
tel: 073-956 45 05
E-post: patrik.nilsson@gih.se
  
Kamaran Saeed, IT-tekniker support
Tel: 08-120 537 96
E-post: kamaran.saeed@gih.se
 
Charlie Skog, IT-tekniker
Tel: 08-120 537 92
E-post: charlie.skog@gih.se

Michael Thunell, IT-tekniker
Tel: 08-120 538 07
E-post: michael.thunell@gih.se