Lediga anställningar

Vill du jobba på GIH? Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, är världens äldsta idrottshögskola.

Larare_samtalar_med_studentLärosätet ligger vid Stockholms Stadion och är Sveriges främsta kunskapscentrum för idrott, fysisk aktivitet och hälsa.

Här utbildas lärare i idrott och hälsa, tränare, hälsopedagoger, sport managers, idrottsvetare och forskare.

GIH bedriver idrottsvetenskaplig forskning, ofta i nära samarbete med andra lärosäten och intressenter i samhället, på både nationell och internationell nivå.

GIH har idag 140 medarbetare och cirka 1 000 studenter. GIH verkar för mångfald och jämställdhet inom samtliga anställningskategorier. Vi ser därför gärna sökande med olika bakgrund och erfarenheter.

Bevaka lediga anställningar på GIH

Lediga anställningar vid GIH

Lediga anställningar

Projektassistent inom projekt om hälso-tester, inriktning fysisk aktivitet och hälsa (30 %)

 • Ansök senast den 13/7 2018.

Högskoleadjunkt i idrottsvetenskap, inriktning fysisk aktivitet och hälsa (50 %)

 • Ansök senast den 13/7 2018

Postdok I kognitiv neurovetenskap till forskningsprojektet

 • Ansök senast den 10juli -18

Projektassistent till forskningsprojekt om tidig specialisering inom estetisk idrott och dans (20 %

 • Ansök senast den 13 augusti 2018.

Projektassistent till projekt för framtagande av kravprofil för yrkesgruppen hälsopedagoger

 • Ansök senast den 25 juni 2018.

Researcher for a research project on the implementation and evaluation of the activity based office (70 %)

 • Applications close on the 2018-06-25

Projektforskare till ett forskningsprojekt om införande och utvärdering av aktivitetsbaserade kontor (70%)

 • Ansök senast den 25 juni 2018

Projekt­assistent till ett forsknings­projekt om införande och utvärdering av aktivitets­baserade kontor (50%)

 • Ansök senast den 5 juni 2018.

Lektor i utbildningsvetenskap inriktning specialpedagogik (100%)

 • Ansök senast den 17 juni 2018

Lärare i idrottsvetenskap, inriktning idrottslära med särskilt fokus hälsodidaktik (100%)

 • Ansökningstiden har gått ut. Rekrytering pågår.

Lärare i idrottsvetenskap, inriktning idrottslära (100%)

 • Ansökningstiden har gått ut. Rekrytering pågår.

Lärare i idrottsvetenskap, inriktning idrottslära (100%)

 • Ansökningstiden har gått ut. Rekrytering pågår.

Receptionist

 • Ansökningstiden har gått ut. Rekrytering pågår.

Lektor i idrottsvetenskap inriktning träningslära och fysiologi (100%)

 • Ansökningstiden har gått ut. Rekrytering pågår.

Lektor i idrottsvetenskap, inriktning rörelselära (100%)

 • Ansökningstiden har gått ut. Rekrytering pågår.

Biträdande lektor i idrottsvetenskap inriktning humanbiologi, näringslära och prestationsutveckling (100%)

 • Ansökningstiden har gått ut. Rekrytering pågår.

Administratör/ institutionsstöd

 • Ansökningstiden har gått ut. Rekrytering pågår.

PhD position announced at GIH

 • Applications closed. Recruitment under way.

Projektassistent till forskningsprojektet fysiskt aktivitetsmönster och hälsosamma hjärnfunktioner (100%)

 • Ansökningstiden har gått ut. Rekrytering pågår.

Extra vaktmästare

 • Ansökningstiden har gått ut. Rekrytering pågår.

Projektassistent för epidemiologiska analyser av akuta idrottsskador i Sverige (100%)

 • Ansökningstiden har gått ut. Rekrytering pågår.

Biträdande lektor idrottsvetenskap med utbildningsvetenskaplig inriktning (100%)

 • Ansökningstiden har gått ut. Rekrytering pågår.

Lektor i idrottsvetenskap, inriktning idrottslära (100%)

 • Ansökningstiden har gått ut. Rekrytering pågår.

Lektor i idrottsvetenskap, inriktning idrottslära

 • Ansökningstiden har gått ut. Rekrytering pågår.

PhD positions announced at GIH

 • Applications closed. Recruitment under way.

Högskoleadjunkt i idrottsvetenskap, inriktning fysiologi, träningslära & prestation (50%)

 • Ansökningstiden har gått ut. Rekrytering pågår.

Projektassistent till forskargruppen fysisk aktivitet och hjärnhälsa (50%)

 • Ansökningstiden har gått ut. Rekrytering pågår.

Professor of sport science, specialising in exercise physiology

 • Applications closed. Recruitment under way.

Professor i idrottsvetenskap, inriktning arbetsfysiologi

 • Ansökningstiden har gått ut. Rekrytering pågår.

Rektor

 • Ansökningstiden har gått ut.