GIH:s akademiska högtid

Den akademiska högtiden arrangeras under tre dagar mellan den 2 och 4 maj. Under onsdagen och torsdagen är det föreläsningar av doktorer och docenter. Under fredagen håller hedersdoktorerna sina föreläsningar som efterföljs av en ceremoni. Här promoveras hedersdoktorerna och doktorerna och docenterna utses. 

Om du fått en inbjudan finns anmälan till ceremonin och middagen längst ner.

Anledningen till att den akademiska högtiden äger rum i maj är för att GIH bildades den 5 maj 1813. Då grundade Linggymnastikens fader Pehr Henrik Ling GIH på inrådan av den svenska kungen Karl XIII. Då högskolan varit verksam i över 200 år gör det GIH till världens äldsta idrottshögskola. 

Onsdagen den 2 maj

Klockan 17:30 börjar föreläsningarna i Aulan av doktorerna. Föreläsningarna avlöser varandra och är på 20 minuter. Föreläsningarna är utan kostnad och alla är välkomna! De doktorer som föreläser är:

17:30-17:50

Doktor Lena Svennberg som föreläser om "Knäck koden – vilka får höga betyg i idrott och hälsa".

17:50-18:10

Doktor Susanne Johansson föreläser om "Sexuella relationer mellan idrottsaktiva och tränare: Kärlek, sexuellt samtycke och utnyttjande".

18:10-18:30

Doktor Jonas Mikaels föreläser om "En studie om friluftsliv och dess pedagogiska potential som kunskapsområde i skolan".

18:30-18:50

Doktor Malin Åman föreläser om "Förekomsten av akuta idrottsskador och hur kan de förebyggas".

Torsdagen den 3 maj

Föreläsningarna börjar klockan 17:30 i Aulan av docenterna och är cirka 30 minuter långa. Föreläsningarna är utan kostnad och alla är välkomna! 

De docenter som föreläser är:

17:30-18:00

Docent Pia Lundquist Wanneberg som föreläser om "Vikten av att banta: Hälsa, skönhet och moral från slutet av 1800-talet och framåt".

18:00-18:30

Docent Filip Larsen som föreläser om "Hälsa och prestation med mitokondrierna i fokus".

18:30-19:00

Docent Hans Rosdahl som föreläser om "Elitkanotisters prestationsutveckling genom teknikutveckling".

Föreläsningarna är utan kostnad och alla är välkomna!

Fredagen den 4 maj

De två hedersdoktorerna har sina föreläsningar från klockan 13:00 i Aulan och är cirka 45 minuter långa. Föreläsningarna är utan kostnad och alla är välkomna!

Francesca Racioppi, forskare som arbetar vid WHO Regional Office for Europe – European Centre for Environment and Health. Hennes föreläsning har titeln "From promoting "climbing stairs" to promoting "active transport": a tale of evolving perspectives and understanding in science and policy".

Lars Kardell är professor emeritus vid Sveriges Lantbruksuniversitet och hans föreläsning har titeln "Skogens utnyttjande för rekreation, då, nu och i framtiden".

Promoveringsceremoni och högtidsmiddag

Ceremonin börjar klockan 17:00 där hedersdoktorer och doktorer promoveras. Här utses även docenterna. Ceremonin varvas med underhållning i aulan. På länken nedan kan du göra din anmälan till GIH:s akademiska högtid.

Anmälan (länk)

Till vänster i menyn finns dokumentationen från GIH:s akademiska högtid från 2016.