GIH i Almedalen 2018

GIH är med i den politiska veckan Almedalen som äger rum i Visby på Gotland. Almedalen har utvecklats till att bli Sveriges största politiska mötesplats.

Varje kväll hålls ett politiskt tal och eftersom antalet partier är åtta utgörs även Almedalen av åtta dagar.

GIH medverkar med två seminarier onsdagen den 4 juli klockan 14:00 och 15:00 på Hästgatan 12. Välkommen!

Bild på Almedalen

Vem tar ansvar för att förebygga välfärdssjukdomar i sjukvården?

Barn och ungdomar rör sig mindre, stillasittandet och den psykiska ohälsan ökar dramatiskt. Studier visar att fysisk aktivitet bidrar till inlärning i skolor, minskar risk för välfärdssjukdomar, ökar välbefinnandet och är hälsoekonomiskt. Fysisk aktivitet är även lika effektiv som KBT eller läkemedel vid måttligt deprimerade vuxna. Dessutom är fysisk aktivitet så kostnadseffektiv att det bör vara en standardbehandling i sjukvården för patienter med förhöjd risk för välfärdssjukdomar. 

Fysisk aktivitet på recept, FaR, förebygger och behandlar många sjukdomar. Ändå skrivs det ut för få trots att Socialstyrelsens rekommendationer från 2007 uppmanar hälso- och sjukvården att i sina samtal om levnadsvanor lyfta fram FaR. GIH har inrättat en Friskvårdslotsmottagning som underlättar för de som fått FaR och hjälper dem att bli mer fysiskt aktiva via egenaktivitet eller hos någon friskvårds- och idrottsaktör. 

En av GIH:s forskare informerar om det aktuella forskningsläget och om olika insatser som underlättar för de som är i behov av mer fysisk aktivitet. Efter presentationen kommer panelen att diskutera vilket ansvar sjukvården och samhället kan ta att förhindra att levnadssjukdomar uppstår då det är både lönsamt hälsoekonomiskt för alla och det ökar folkhälsan i Sverige.

Läs vad de politiska partierna svarade på frågan "Vilket ansvar tar ni för att förebygga välfärdssjukdomar?"

Medverkande är:

 • Sineva Ribeiro, Förbundsordförande Vårdförbundet
 • Johan Carlson, generaldirektör Folkhälsomyndigheten
 • Cecilia Winberg, vice ordförande Fysioterapeuterna
 • Hans Karlsson, ansvarig för vård och sjukvård SKL
 • Ella Bohlin, Barn- och äldrelandstingsråd SLL
 • Elin Ekblom Bak, forskare vid GIH
 • Lena Kallings, med dr vid GIH, moderator

Vem tar ansvar för idrottarens hälsa?

En avhandling gjord vid GIH visar att tio procent av alla anmälda skador leder till bestående besvär för idrottaren och de flesta är under 25 år. Uppgiften är baserad på 1,1 miljoner licensierade idrottare i olika åldrar som finns i Folksams idrottskadedatabas. Även en studie vid riksidrottsgymnasier visar att tre av tio unga elitidrottare går skadade varje vecka.

I Sverige har idrotten officiella policyer gällande doping, droger och tobak, men det saknas riktlinjer för hur man ska arbeta med att förebygga skador inom idrotten och vem som har det yttersta ansvaret.

GIH:s forskare inleder med en presentation om vilka idrotter som har hög förekomst av akuta skador, de vanligast förekommande och de allvarligaste skadorna. Panelen kommer att diskutera vad som görs inom det skadeförebyggande arbetet, rehabilitering och hur idrottaren kommer tillbaka.

Då det är valår kommer GIH att skicka frågor till alla de politiska partierna och vad gäller seminariet om idrottsskador skickas de även till utvalda idrottsförbund.

Läs vad de politiska partierna svarade på frågan "Vilket ansvar tar ni för att förebygga idrottsskador hos barn, unga och elitidrottare?"

Läs vad idrottsförbund svarade på frågan "Vilket ansvar tar ni för att förebygga idrottsskador hos barn, unga och elitidrottare?"

Medverkande är:

 • Magnus Forssblad, Docent och ortoped, Praktikertjänst Ortopedi Stockholm, KS och Centrum för idrottsskadeforskning och utbildning vid KI
 • Peter Mattsson, idrottschef RF
 • Per Lodenius, idrottspolitisk sakkunnig Centerpartiet
 • Ulrika Tranæus, lektor i idrottspsykologi GIH
 • Malin Åman, doktor i idrottsvetenskap, håller den vetenskapliga presentationen
 • Helena Andersson, med. dr vid GIH, moderator

Om politiska talen i Almedalen

Varje politiskt parti har en dag i veckan och dagarna är ambulerande så det parti som har på söndagen har nästa år på måndagen.

Årets Almedalen har följande fördelning:

 • Söndagen den 1 juli Moderaterna med Ulf Kristersson
 • Måndag 2 juli Vänsterpartiet med Jonas Sjöstedt
 • Tisdagen 3 juli Liberalerna med Jan Björklund
 • Onsdagen den 4 juli Centerpartiet med Annie Lööf
 • Torsdagen den 5 juli Socialdemokraterna
 • Fredagen den 6 juli Kristdemokraterna med Ebba Busch Thor
 • Lördagen den 7 juli Sverigedemokraterna med Jimmie Åkesson
 • Söndagen den 8 juli Miljöpartiet