GIH:s årsredovisning

Här kan du läsa några nyckeltal som beskriver vår verksamhet för det senaste året.

Om du vill fördjupa dig så kan du ladda ner vår senaste årsredovisning med hjälp av länken till höger.

Utbildning

 • 5 utbildningsprogram
 • 21 fristående kurser
 • 1 386 studenter
 • 753 helårsstudenter
 • 606 helårsprestationer
 • 80 % i genomsnittlig prestationsgrad

Forskning

 • 65 referentgranskade artiklar
 • 22 verksamma doktorander
 • 3 doktorsexamina
 • 0 licentiatexamina
 • kostnad per vetenskaplig publikation: 527 tkr

Personal

 • 109,5 heltidsekvivalenter
 • 4,9 professorer
 • 22,3 docenter och lektorer
 • 23,2 adjunkter
 • 11,9 doktorander med anställning
 • 42,2 teknisk/administrativ personal
 • 51,7 % disputerade lärare

Ekonomi

 • Intäkter: 141 mkr
 • Kostnader: 140 mkr
 • Kapitalförändring 0,8 mkr
 • Andel utbildning 73 %
 • Andel forskning 27 %
 • Myndighetskapital 26,7 mkr
 • Oförbrukade bidrag 10,4 mkr

Årsredovisningar

Årsredovisningar från GIH - läs mer om vår verksamhet de senaste åren.

Till årsredovisningar