Almedalen 2017

GIH är med i den politiska veckan Almedalen som äger rum i Visby på Gotland. Almedalen har utvecklats till att bli Sveriges största politiska mötesplats. Varje kväll hålls ett politiskt tal och då antalet partier är åtta består även Almedalen av åtta dagar. GIH medverkar med två seminarier tisdagen den 4 juli klockan 14:00 och 15:00 på Strandgatan 18.

Bild på Almedalen

Barn och fysisk aktivitet i och utanför skolan

Många barn och ungdomar har idag ett mer stillasittande liv och alla är inte aktiva inom föreningsidrott. Det finns även stora skillnader beroende på var man bor och de socioekonomiska skillnaderna. En viktig pusselbit i att få fler att röra på sig är idrott och hälsa i skolan som bidrar till ett bättre skolresultat, når alla barn och ungdomar, ökar elevers välbefinnande och gör dem mindre känsliga för stress.

 • De som hittills tackat ja att delta i den politiska debatten är:
  Gustaf Fridolin (mp), utbildningsminister
  Annika Eclund (kd), ledamot i utbildningsutskottet och talesperson i skolfrågor
  Åsa Fahlén, förbundsordförande Lärarnas Riksförbund
  Bengt Eliasson (L), idrottspolitisk talesperson
  Björn Eriksson, ordförande i RF och GIH
 • Karin Larsén, rektor GIH
 • Suzanne Lundvall, prefekt och forskare GIH

Äldre blir starkare av fysisk aktivitet

Antalet äldre ökar och kommuner och landsting måste investera i äldres hälsa då det är kostnadseffektivt ur ett hälsoekonomiskt perspektiv. Regelbunden fysisk aktivitet för seniorer ger förbättrad hälsa, minskar förekomst av folksjukdomar och ökar livslängden. Det ska vara en rättighet att få ledarledda fysiska aktiviteter oavsett var man bor. Här presenterar GIH sitt hälsoprojekt som i över tio år har engagerat över 4 000 seniorer och där alla har blivit starkare, ökat sin levnadsglädje och förbättrad sin fysiska kapacitet. 

 • De som hittills tackat ja att delta i den politiska debatten är:
  Ella Bohlin (kd), barn- och äldrelandstingsråd SLL
  Johanna Hållén, förbundssekreterare PRO
  Per Nilsson, ordförande Kommissionen för jämlik hälsa
  Björn Eriksson, ordförande i RF och GIH
  Karin Larsén, rektor GIH
  Eva Andersson, docent och forskare GIH

Om politiska talen i Almedalen

Varje politiskt parti har en dag i veckan och dagen är ambulerande så det parti som har på söndagen har nästa år på måndagen.

Årets Almedalen har följande fördelning:

 • Söndagen den 2 juli Vänsterpartiet
 • Måndagen den 3 juli Liberalerna
 • Tisdagen den 4 juli Centerpartiet
 • Onsdagen den 5 juli Socialdemokraterna
 • Torsdagen den 6 juli Kristdemokraterna
 • Fredagen den 7 juli Sverigedemokraterna
 • Lördagen den 8 juli Miljöpartiet
 • Söndagen den 9 juli Moderaterna