Spikning Susanne Johansson

Tid: 17 maj kl 10:30 - 11:00, 2017

Plats: GIH:s bibliotek

Onsdagen den 17 maj klockan 10:30 spikar Susanne Johansson sin avhandling i GIH:s bibliotek. Avhandlingens titel är "Sexuella relationer mellan idrottsaktiva och tränare. Kärlek, samtycke och sexuellt utnyttjande".

Att spika sin avhandling är ett offentliggörande och syftar till att allmänheten ska få möjlighet att läsa avhandlingen i förväg och kunna ställa frågor vid disputationen.

Disputationen sker den fredagen den 16 juni klockan 13:00 i GIH:s aula.

Alla som är intresserade är hjärtligt välkomna!