Öppen föreläsning "Ty jag måste ha motion, om jag vill lefva"

Tid: 1 apr kl 11:00 - 12:30, 2017

Plats: GIH:s aula

Välkommen till den öppna föreläsningen "Hur hjärnan påverkas av stillasittande och träning".

Föreläsningen är en av fyra öppna föreläsningar som hålls under 2017.

Fri entré.

"Ty jag måste ha motion, om jag vill lefva"
Professor Peter Schantz
Citatet är hämtat ur ett brev där skulptören Johan Tobias Sergel beskriver sin arbetspendling sommaren 1783. Med det som startpunkt kommer professor Peter Schantz att bjuda på en historisk resa i synen på fysisk aktivitet och hälsa, och då särskilt vad gäller hälsofrämjande arbetspendling i form av gång och cykling. Han kommer även behandla dagsaktuell forskning och belysa nykomlingen "elcykeln", och de värden den står för.

Ta gärna del av de andra öppna föreläsningarna som GIH anordnar.