Disputation Susanne Johansson

Tid: 16 jun kl 13:00 - 16:00, 2017

Plats: GIH:s aula

Fredagen den 16 juni klockan 13:00 disputerar Susanne Johansson i idrottsvetenskap. Avhandlingens titel är "Sexuella relationer mellan idrottsaktiva och tränare. Kärlek, samtycke och sexuellt utnyttjande".

I avhandlingen utforskas idrottsaktivas erfarenheter av sexuella relationer med sina tränare och förekomsten av sexuella trakasserier och utnyttjande i tränare - aktiv-relationer. Teorier om kärlek, samtycke och sexuellt aktörskap används för att vidareutveckla kunskapen på området.

Opponent är professor Kari Fasting, Norges Idrettshøgskole.

Huvudhandledare är professor Håkan Larsson vid GIH och bihandledare docent Carolina Lundquist, Karlstads universitet.

Betygsnämnden består av:

  • Professor Tomas Peterson, Malmö högskola
  • Docent Peter Korp, Göteborgs universitet
  • Docent Pia Lundquist Wanneberg, GIH

Kvalitetsgranskare inför disputation:

  • Docent Natalie Barker-Ruchti, Göteborgs universitet
  • Docent Sanna Nordin-Bates, GIH
  • Docent Suzanne Lundvall, GIH

Alla som är intresserade är hjärtligt välkomna! 

Läs mer om avhandlingen.

Läs pressmeddelandet om avhandlingen