Disputation Malin Åman

Tid: 12 jan kl 10:30 - 13:30, 2018

Plats: 1505

Fredagen den 12 januari 2017 klockan 10:30 disputerar Malin Åman i idrottsvetenskap. Avhandlingens titel är "Acute sport injuries and possible prevention in Sweden - an epidemiological study of insurance data at a national level".

Efter kvalitetsgranskning av försäkringsbolaget Folksams idrottsskadedatabas, har akuta skador som rapporterats från licensierade idrottare i Sverige analyserats. Utbildningsinsatser i träningsprogrammet "Knäkontroll", verkar minska knäskador inom fotbollen.

Opponent är docent Jerker Sandelin, vid Helsingfors universitet.

Huvudhandledare är professor Karin Larsén GIH, och bihandledare docent Magnus Forssblad, Karolinska Institutet.

Betygsnämnden består av:

  • Docent Cecilia Fridén, Karolinska Institutet
  • Professor Ulf Björnstig, Umeå universitet
  • Docent Eva Andersson, GIH

Alla som är intresserade är hjärtligt välkomna!