Disputation Frida Björkman

Tid: 15 dec kl 09:00 - 12:00, 2017

Plats: GIH:s aula

Fredagen den 15 december 2017 klockan 09:00 disputerar Frida Björkman i idrottsvetenskap. Avhandlingens titel är "Validitet och reliabilitet hos ett submaximalt cykelergometertest för estimering av maximal syreupptagningsförmåga."

Avhandlingen rör kvaliteten på ett submaximalt cykeltest för konditionsberäkning. Vi visar att testet har god validitet och reliabilitet hos barn och vuxna, samt att man med hjälp av testet kan spåra förändringar över tid i kondition.

Opponent är docent Åsa Tornberg, Lunds universitet.

Huvudhandledare är docent Örjan Ekblom, GIH, och bihandledare är Tony Bohman, Karolinska Institutet.

Betygsnämnden består av:

  • Carl-Johan Sundberg, professor, Karolinska Institutet
  • Ann Bremander, professor, Högskolan i Halmstad
  • Toni Arndt, professor, GIH

Läs mer om avhandlingen.

Alla som är intresserade är hjärtligt välkomna!