After GIH för alumner

Tid: 16 maj kl 16:30 - 19:00, 2017

Plats: Personalrummet

After GIH äger rum tisdagen den 16 maj i personalrummet på GIH. Temat denna gång är Värdebärande berättelser där ni får ta del av vad detta innebär och dela med er av minnen från GIH.

Från klockan 16:30 finns kex, ost och dryck att ta för er utan kostnad. Därefter blir det en kort föreläsning av Louise Ekström om vad Värdebärande berättelser är. Det visas även filmer från medarbetare och studenter vid GIH som tidigare deltagit i detta. Sedan delas ni in i olika grupper och delar med er av era minnen och händelser som har koppling till GIH.

Sprid gärna denna inbjudan till fler som har gått på GIH och be dem registrera sig på följande länk:

www.gih.se/alumni

En stor fördel med denna registrering är att alla alumner får ett nyhetsbrev en gång i månaden, pressinformationer och inbjudningar till föreläsningar.