Staffan Hultgren om "grit" i Kropp & Själ

Nyheten publicerad | 2017-02-07

Bild på Staffan HultgrenStaffan Hultgren är beteendevetare vid GIH och medverkade i SR Kropp & Själ om "grit", det vill säga passion och drivkraft. Anledningen till temat är psykologiprofessorn Angela Duckworth som upptäckte att vissa barn gjorde bättre ifrån sig trots att de inte presterade bättre i till exempel intelligenstest. Hennes forskning visar att just den här kämparandan är viktigare för framgång än talang.

I programmet medverkar bland andra även professor i neurovetenskap Torkel Klingberg som uttalar sig om barns hjärnors utveckling. I en studie han gjort tillsammans med forskare från Finland och Storbritannien har barn i 106 skolor svarat på frågor i en enkät som påminner om den som Angela Duckworth använt. Detta formulär har kallats för Vector där även lärare har fått skatta "grit" i elevernas svar.
– Vi ställde oss även frågan var "grit" befinner sig i barnens hjärnor? En teori var att det skulle vara kopplad till pannloben där planeringsförmågan och arbetsminne finns. En annan var att det skulle vara kopplad till motivationssystemet där dopamin bildas. Ett femtiotal barn undersöktes och resultatet förvånade visade att "grit" befinner sig i motivationssystemet, vilket förvånade oss. Det är alltså inte belöningen som är drivkraften i dessa barn utan prediktionen och den framtida belöningen som styr.

Hitta verktygen för nå sina mål

I idrottsvärlden är fokus mest på prestation, men inte alla barn och ungdomar har den grundläggande kompetensen.
– Jag arbetar främst med att få dessa att arbeta med att hitta verktygen för att klara av att nå sina mål, säger Staffan Hultgren. Här gäller det även att skilja på effektmål, som är mätbara resultat, och beteendemål, som är hur vi utför aktiviteterna.

"Vad du är noggrann"

Här gäller det även att låta barnen själva hitta sina egenskaper. Om ett barn svarar "Jag vet inte" på en fråga kan en vuxens svar bli "Vad du är noggrann som vill veta innan du gör något". Eller om ett barn beter sig stökigt kan den vuxnes reaktion vara att barnet är viljestarkt och beslutsam i stället för tvärtom.

Lär sig tidigt hantera motgångar

Insikten om vem man är börjar redan i tre till fem års ålder då barn ställer sig frågor om "Vem är jag?" och "Vad gör jag här".
– Om man hittar svaren på dessa frågor lär sig barn tidigt att hantera motgångar och känner sig trygga med den de är. Barnen utvecklar här strategier och kunskaper som lär dem att klara av frustrationer. Som vuxen eller lärare ska detta sätt att arbeta börja i nuet för att successivt utveckla långsiktiga strategier.

Prestation i stället för nöjdhet

Det är vanligt att belöning handlar om prestation.
– Efter en fotbollsmatch kan barn få frågan om de gjort några mål. Här är det bättre att fråga barnen om de är nöjda? Här kan de berätta om saker som inte alla sett och då börjar samtalet bli riktigt intressant. Här är det barnen som själva definierar framgång och hur man gör det. Detta ger en trygghet att klara större utmaningar senare i livet.

Lyssna på hela Kropp & Själ