Anmäl dig till innovationstävlingen Shine

Nyheten publicerad | 2017-08-17

Bild på Shines logotypShine är en innovationstävling som syftar till att få ett mer aktivt Sverige. Du som kan anmäla dig till tävlingen ska vara studenter, yrkesverksamma och privatpersoner som ska skapa nydanande lösningar för att öka den fysiska aktiviteten. Anmälan ska skickas in senast den 17 september.

Grundläggande för idén om hållbarhet är människans överlevnad och hälsa. Det mest effektiva sättet att skydda människors liv och hälsa är, förutom minskad rökning, ökad fysisk aktivitet. Tyvärr ses inte fysisk aktivitet som en hållbarhetsfråga idag. Det synsättet måste förändras. Trenden är mycket tydlig: Stillasittandet ökar med försämrad hälsa, kortare livslängd och oerhört höga samhällskostnader som följd.

Innovation som ännu inte realiserats

En innovation är mer än en bra idé – det är en lösning på ett specifikt problem. Lösningen kan lika gärna vara en process eller metod som en produkt eller tjänst. För att vinna i SHINE behöver din lösning vara ny i meningen att den ännu inte realiserats i samhället eller på marknaden. Vi vill också veta vilka som ska använda den, vilka som ska betala för den, hur den ska införas och, inte minst, vilka som står bakom lösningen.

Kriterier för medverkan

Du som vill skicka in ditt bidrag deltar i någon av följande kategorier:

 • Stadsbyggnadsinnovation för fysisk aktivitet
 •     Hur kan utformningen av stadens bostäder, arbetsplatser, parker, torg, vägar etc uppmuntra
      till ökad fysisk aktivitet i vardagen?
 • Inkluderande innovation för fysisk aktivitet
  Vilka lösningar kan förändra situationen för dem som ofta utesluts från möjligheter till fysisk aktivitet då de saknar rätt resurser?

Tävlingsbidragen ska vara på maximalt två A4:or. Om ni vill får ni även komplettera anmälan med en film på maximalt två minuter.

Tävlingsbidragen bedöms utifrån följande kriterier:

 • Innovationshöjd: Hur unik och nyskapande är lösningen?
 • Behov: Löser innovationen ett tydligt problem, finns det en efterfrågan?
 • Genomförande: Den sökande/teamets möjlighet att gå från idé till verklighet. Teamet och deras erfarenhet, nätverk, strategi, affärs- och marknadsutveckling.

De bidrag som riktar sig mot barn och unga premieras, liksom bidrag som har en potential att varaktigt öka den fysiska aktiviteten hos flera personer.

Presentation av vinnarna

Måndagen den 2 oktober ska nominerade vinnare presentera sina bidrag till juryn och vinnarna presenteras på European Public Health Conference på Stockholmsmässan den 1-4 november. En vinnare utses i varje kategori och får 50 000 kronor var. Totalvinnaren tilldelas ytterligare 20 000 kronor. Dessutom ingår fortsatt stöd att realisera sin lösning, som utbildning, coaching och affärsnätverk.

Jury består av:

 • Ivar Björkman, VD på Open Lab, tidigare rektor Konstfack och juryordförande
 • Daniele Cardinale, GIH
 • Isis Amer Wåhlin, Karolinska institutet
 • Anna Forsberg, Forum för Health Policy
 • Tom Magnergård, KTH innovation
 • Håkan Sandberg, Cloudberry Communications
 • Claes Pantzar, Search-a-patent
 • Johan Arnell, Karolinska Institutet Innovation
 • Lin Normark, Sweco Architects AB
 • Claes Tingvall, ÅF
 • Ola Broms Wessel, Spridd Arkitekter
 • Leyla Sarac, Cloudberry Communications

Om du har frågor kan du kontakta tomas.bergenfeldt@fahs.se.

För att delta i tävlingen ska bidraget skickas in via YouNoodle. Gå in på www.shinecompetition.se för att skapa en inloggning.

Bakom Shine Competition står förutom GIH: Stockholms Läns Landsting, Stockholms universitet, Sweco, Openlab, Cloudberry Communications, Feelgood, Karolinska Institutet och KTH.

Bild på Shines tävling