Våra doktorander

 
GIH har följande doktorander som går utbildning på forskarnivå:

 1. Frida Björkman, doktorand i idrottsvetenskap (fysiologi)
 2. Daniele Cardinale, doktorand i idrottsvetenskap (fysiologi)
 3. Julio Cézar Lima da Silva, doktorand i idrottsvetenskap (rörelselära)
 4. Anna Efverström, doktorand i idrottsvetenskap (idrottssociologi)
 5. Amanda Ek, doktorand i idrottsvetenskap (folkhälsa)
 6. Daniel Hammarström, doktorand i idrottsvetenskap (fysiologi)
 7. Tiago Jacques, doktorand i idrottsvetenskap (rörelselära)
 8. Susanne Johansson, doktorand i idrottsvetenskap (idrottssociologi)
 9. Jenny Kroon, doktorand i idrottsvetenskap (didaktik)
 10. Eva Linghede, doktorand i idrottsvetenskap (genusvetenskap)
 11. Jonas Mikaels, doktorand i idrottsvetenskap (didaktik, pedagogik)
 12. Sara Ridderlind, doktorand i idrottsvetenskap (pedagogik)
 13. Daniel Roe, doktorand i idrottsvetenskap (pedagogik)
 14. Johanna Rosén, doktorand i idrottsvetenskap (rörelselära)
 15. Jane Salier Eriksson, doktorand i idrottsvetenskap (fysiologi)
 16. Paul Sandamas, doktorand i idrottsvetenskap (rörelselära)
 17. Sabina Vesterlund, doktorand i idrottsvetenskap (didaktik) 
 18. Cecilia Åkesdotter, doktorand i idrottsvetenskap (idrottspsykologi)
 19. Malin Åman, doktorand i idrottsvetenskap (idrottsmedicin)

 Utbildningsledare för utbildningen på forskarnivå är forskningshandläggare Camilla Norrbin.