Våra doktorander

 
GIH har följande doktorander som går utbildning på forskarnivå:

 1. Frida Björkman, doktorand i idrottsvetenskap (fysiologi)
 2. Emil Bojsen-Møller, doktorand i idrottsvetenskap
 3. Daniele Cardinale, doktorand i idrottsvetenskap (fysiologi)
 4. Julio Cézar Lima da Silva, doktorand i idrottsvetenskap (rörelselära)
 5. Sebastian Edman, doktorand i idrottsvetenskap (fysiologi)
 6. Anna Efverström, doktorand i idrottsvetenskap (idrottssociologi)
 7. Amanda Ek, doktorand i idrottsvetenskap (folkhälsa)
 8. Mikael Flockhart, doktorand i idrottsvetenskap (fysiologi)
 9. Daniel Hammarström, doktorand i idrottsvetenskap (fysiologi)
 10. Tiago Jacques, doktorand i idrottsvetenskap (rörelselära)
 11. Jesper Karlsson, doktorand i idrottsvetenskap (idrottssociologi, genusvetenskap) 
 12. Jenny Kroon, doktorand i idrottsvetenskap (didaktik)
 13. Lisa-Marie Larisch, doktorand i idrottsvetenskap
 14. Eva Linghede, doktorand i idrottsvetenskap (genusvetenskap)
 15. Sara Ridderlind, doktorand i idrottsvetenskap (pedagogik)
 16. Daniel Roe, doktorand i idrottsvetenskap (pedagogik)
 17. Johanna Rosén, doktorand i idrottsvetenskap (rörelselära)
 18. Jane Salier Eriksson, doktorand i idrottsvetenskap (fysiologi)
 19. Paul Sandamas, doktorand i idrottsvetenskap (rörelselära)
 20. Sabina Vesterlund, doktorand i idrottsvetenskap (didaktik) 
 21. Cecilia Åkesdotter, doktorand i idrottsvetenskap (idrottspsykologi)
 22. Malin Åman, doktorand i idrottsvetenskap (idrottsmedicin)

 Utbildningsledare för utbildningen på forskarnivå är forskningshandläggare Camilla Norrbin.