Våra doktorander

 
GIH har följande doktorander som går utbildning på forskarnivå:

 1. Emil Bojsen-Møller, doktorand i idrottsvetenskap
 2. Daniele Cardinale, doktorand i idrottsvetenskap (fysiologi)
 3. Julio Cézar Lima da Silva, doktorand i idrottsvetenskap (rörelselära)
 4. Sebastian Edman, doktorand i idrottsvetenskap (fysiologi)
 5. Anna Efverström, doktorand i idrottsvetenskap (idrottssociologi)
 6. Amanda Ek, doktorand i idrottsvetenskap (folkhälsa)
 7. Mikael Flockhart, doktorand i idrottsvetenskap (fysiologi)
 8. Daniel Hammarström, doktorand i idrottsvetenskap (fysiologi)
 9. Tiago Jacques, doktorand i idrottsvetenskap (rörelselära)
 10. Jesper Karlsson, doktorand i idrottsvetenskap (idrottssociologi, genusvetenskap) 
 11. Jenny Kroon, doktorand i idrottsvetenskap (didaktik)
 12. Lisa-Marie Larisch, doktorand i idrottsvetenskap
 13. Eva Linghede, doktorand i idrottsvetenskap (genusvetenskap)
 14. Sara Ridderlind, doktorand i idrottsvetenskap (pedagogik)
 15. Daniel Roe, doktorand i idrottsvetenskap (pedagogik)
 16. Johanna Rosén, doktorand i idrottsvetenskap (rörelselära)
 17. Jane Salier Eriksson, doktorand i idrottsvetenskap (fysiologi)
 18. Paul Sandamas, doktorand i idrottsvetenskap (rörelselära)
 19. Sabina Vesterlund, doktorand i idrottsvetenskap (didaktik) 
 20. Cecilia Åkesdotter, doktorand i idrottsvetenskap (idrottspsykologi)

 Utbildningsledare för utbildningen på forskarnivå är Paul Sjöblom.