Examination

För doktorsexamen ska doktoranden ha slutfört en utbildning som omfattar 240 hp där 180 hp utgörs av avhandlingen och 60 hp av de ingående kurserna. Inom kursdelen ska 30 hp utgöras av obligatoriska kurser. För licentiatexamen krävs en fullgjord utbildning som omfattar 120 hp där 90 hp utgörs av en uppsats och 30 hp av ingående kurser. Inom kursdelen utgörs 22.5 hp av obligatoriska kurser.

Avhandlingen skrivs antingen i form av en sammanläggningsavhandling eller i form av en monografiavhandling. För en sammanläggningsavhandling krävs normalt fyra delarbeten (två för licentiatexamen), varav minst två (en för licentiatexamen) ska vara publicerade eller accepterade för publicering i internationella vetenskapliga tidskrifter. För en monografiavhandling krävs att avhandlingens omfång och kvalitet ska ligga på en motsvarande nivå.