Övriga forskarskolor

Här hittar du information om de övriga forskarskolor GIH är med och organiserar. Koordinator Suzanne Lundvall: suzanne.lundvall@gih.se, 0733- 68 68 87

FIHD

Sommaren 2011 beviljade Vetenskapsrådet medel för Forskarskolan idrott och hälsas didaktik, FIHD. Forskarskolan organiseras i samverkan mellan Gymnastik- och idrottshögskolan (värdlärosäte), Malmö högskola och Örebro universitet. Medel för forskarskolan är beviljade under perioden 2011 - 2014.

FIHD ingår i regeringens satsning på forskning och kompetenshöjning av lärare och ska bidra till att bygga upp skolämnet idrott och hälsas didaktiska kunskapsbas. Forskarskolan erbjuder undervisande lärare med lärarexamen i vilken idrott och hälsa ingår, möjlighet att delta i utbildning på forskarnivå. Mälet är att de inom en sammanlagd tid av högst två år och sex månader ska kunna uppnå en licentiatexamen.

Avsikten med FIHD är att stärka praxisnära didaktisk forskning med fokus på elevers lärande. Relevanta områden för utforskning kan vara didaktiska frågor kring undervisningsinnehåll, arbetsformer och bedömning som relaterar till såväl ämnesspecifika som skolövergripande mål.

Läs mer om forskarskolan.(icon)

Frågor och svar om forskarskolan.(icon)

NFI

Nationella forskarskolan i idrottsvetenskap (NFI) utlyser 2009 antagning till utbildning på forskarnivå, samt fyra doktorandanställningar i ämnet idrottsvetenskap.

Forskarskolan, som är ett samarbete mellan Gymnastik- och idrottshögskolan (GIH) i Stockholm, Malmö högskola, universiteten i Göteborg, Karlstad och Växjö, har tilldelats medel av Vetenskapsrådet.

Värd för verksamheten är Idrottshögskolan vid Göteborgs universitet.

Forskarutbildningen NFI har Göteborgs universitet, Institutionen för pedagogik och didaktik som ansvarig utbildningsanordnare, men kurser kommer i varierande grad att ges vid de olika samverkande lärosätena.

Utbildningen startar hösten 2009