Avhandlingar vid GIH

Här listas de doktorsavhandlingar och licentiatuppsatser som är skrivna vid GIH. Vissa av avhandlingarna är skrivna i samarbete med andra lärosäten som Karolinska institutet, Stockholms universitet och Örebro universitet. De senaste avhandlingarna finns överst i listan, som är komplett från och med 2005.
 
Om du vill läsa någon särskild avhandling, ladda ned fulltext-versionen i de fall den finns i listan nedan eller ta kontakt med författaren direkt för en förfrågan om tryckt publikation. De finns också att låna på GIH-biblioteket.

Sida 1 av 2 (Totalt antal hämtade artiklar: 55)

 Författare Titel År URL
Björkman, Frida Maria Eleonora
Validity and reliability of a submaximal cycle ergometer test for estimation of maximal oxygen uptake 2017 Fulltext
Johansson, Susanne
Sexual Relationships between Athletes and Coaches 2017 Fulltext
Mikaels, Jonas
Becoming-place 2017 Fulltext
Svennberg, Lena
Grading in physical education 2017 Fulltext
Åman, Malin
Acute sports injuries in Sweden and their possible prevention 2017 Fulltext
Gago, Paulo
Post activation potentiation 2016 Fulltext
Moberg, Marcus
Effects of exercise and amino acid intake on mechanisms regulating protein synthesis and breakdown in human muscle 2016 Fulltext
Olsson, Sven Johan Gustav
Studies of physical activity in the Swedish population 2016 Fulltext
Tidén, Anna
Bedömningar av ungas rörelseförmåga 2016 Fulltext
Graffman-Sahlberg, Marie
Fysisk hälsa som lärobjekt 2015 Fulltext
Håkanson, Rickard
Vad betyder OK+? 2015 Fulltext
Thedin Jakobsson, Britta
Vilka stannar kvar och varför? 2015 Fulltext
Apró, William
Regulation of protein synthesis in human skeletal muscle 2014 Fulltext
Ferry, Magnus
Idrottsprofilerad utbildning 2014 Fulltext
Frank, Per
Exercise strategies to improve aerobic capacity, insulin sensitivity and mitochondrial biogenesis 2014 Fulltext
Gibbs, Béatrice
Wii lär oss dansa? 2014 Fulltext
Hellström, John
Den svenska sporthjälten 2014 -
Kempe-Bergman, Matthis
Man talar om jämställd idrott 2014 Fulltext
Nilsson, Kerstin
Hitta lätt - så blir det rätt! 2014 Fulltext
Psilander, Niklas
The effect of different exercise regimens on mitochondrial biogenesis and performance 2014 Fulltext
Tinmark, Fredrik
Bimanual movement control 2014 Fulltext
Ekblom Bak, Elin
Physical activity, cardiorespiratory fitness, and abdominal obesity in relation to cardiovascular disease risk 2013 Fulltext
Teng, Gunnar
Uppdrag samspel 2013 Fulltext
Liljekvist, Åsa
Rum för rörelse 2012 -
Svender, Jenny
Så gör(s) idrottande flickor 2012 -
Eriksson Crommert, Martin
On the role of transversus abdominis in trunk motor control 2011 -
Larsen, Filip J.
Dietary inorganic nitrate 2011 -
Mattsson, C. Mikael
Physiology of Adventure Racing 2011 Fulltext
Stigell, Erik
Assessment of active commuting behaviour 2011 Fulltext
Wahlgren, Lina
Studies on bikeability in a metropolitan area using the active commuting route environment scale (ACRES) 2011 Fulltext
Backman, Erik
Friluftsliv in Swedish Physical Education – a Struggle of Values 2010 -
Mascher, Henrik
Intracellular signaling in human skeletal muscle following different modes of exercise 2010 -
Larsson, Lena
Idrott – och helst lite mer idrott 2009 -
Askling, Carl
Hamstring muscle strain 2008 Fulltext
Larsson, Bengt
Ungdomarna och idrotten 2008 Fulltext
Tokuno, Craig
Neural control of standing posture 2007 Fulltext
Arnegård, Johan
Upplevelser och lärande i äventyrssport och skola 2006 Fulltext
Bjerkefors, Anna
Performance and trainability in paraplegics 2006 -
Fernström, Maria
Effects of endurance exercise on mitochondrial efficiency, uncoupling and lipid oxidation in human skeletal muscle 2006 -
Lundqvist, Carolina
Competing under pressure 2006 Fulltext
Bäckström, Åsa
Spår 2005 -
Ekblom, Örjan
Physical fitness and overweight in Swedish youths 2005 -
Holmberg, HC
The physiology of cross-country skiing 2005 -
Sandahl, Björn
Ett ämne för alla? 2005 -
Lundquist Wanneberg, Pia
Kroppens medborgarfostran 2004 -
Nordlund, Maria M.
On spinal mechanisms for reflex control in man 2004 -
Meckbach, Jane
Lundvall, Suzanne
Ett ämne i rörelse 2003 -
Daggfeldt, Karl
Biomechanics of back extension torque production about the lumbar spine 2002 -
Redelius, Karin
Ledarna och barnidrotten 2002 Fulltext
Larsson, Håkan
Iscensättningen av kön i idrott 2001 -

Gå till sida 1 , 2 Nästa

Sök i DiVA

Sök i DiVA - GIH:s publikationsdatabas
I GIH:s publikationsdatabas DiVA hittar du alla typer av skrifter från GIH, artiklar, böcker, studentuppsatser mm. (icon) Sök i DiVA