Försökspersoner sökes till studie om muskelminne

Studiens syfte är att undersöka om en muskel som en gång har varit tränad "minns" detta och får en snabbare tillväxt då den åter tränas.

Kriterier

Vi söker friska och skadefria kvinnor och män, 20-35 år, som aldrig tidigare har styrketränat benen regelbundet.

Upplägg

Studien innefattar två styrketräningsperioder, en på 10 veckor och en på 5 veckor, som separeras av en cirka 5 månader lång viloperiod. Första träningsperioden påbörjas i slutet av september 2015 och den andra i slutet av april 2016.

Träningen genomförs på Gymnastik- och idrottshögskolan (bakom Stockholm Stadion, Lidingövägen 1) 2-3 dagar/vecka och tar 20-30 minuter per tillfälle. Professional träningsrådgivning erbjuds.

Före och efter de två träningsperioderna kommer vi att mäta din maximala muskelstyrka, neuronala förändringar samt ta muskelprover (biopsier). Ekonomisk ersättning utgår.

Kontakt

För mer information kontakta:

Niklas Psilander, 0707-75 94 95, niklas.psilander@gih.se