Försökspersoner söks till studie om aminosyror

Åstrandlaboratoriet vid GIH söker försökspersoner till en studie som undersöker olika aminosyrors roll i muskelns anpassning till konditionsträning.

Kriterier

Följande kriterier krävs för kvalificering till studien:

  • Man eller kvinna, 20-35 år
  • Viss erfarenhet av konditionsträning
  • Motionstränar 1-2 gånger/vecka
  • Frisk och skadefri

Upplägg

Studien består av två delar:

  1. Förförsök: Ett test av maximal arbetsförmåga vid enbensarbete vilket tar cirka 30 minunter. Två stycken träningspass på en belastning som motsvarar cirka 70 % av max i 60 minunter.
  2. Huvudförsök: Du kommer få delta i två försök som involverar konditionsträning med ena benet. Under försöket får du en dryck som innehåller antingen aminosyror eller smaksatt vatten. Under dessa två försök kommer muskelprover (biopsier) samt blodprover att tas. Tidsåtgången beräknas till cirka 5 timmar vid vardera tillfälle.

Studien kommer att genomföras på Gymnastik- och idrottshögskolan (T-bana Stadion) och inleds under jan/feb 2016 och pågår fram till april 2016.

Ekonomisk ersättning utgår.

Kontakt

För ytterligare information och intresse, kontakta:

Masterstudent William Jonsson, william.jonsson@stud.ki.se, 076-87 25 198

Professor Eva Blomstrand, eva.blomstrand@gih.se, 08-120 53 821