Publikationer

Här listas publikationer från FoU-gruppen för temaområdet rörelse, hälsa och miljö vid GIH från de senaste åren, med de nyaste publikationerna överst.

Vetenskapliga artiklar från FoU-gruppen för temaområdet rörelse, hälsa och miljö

Sida 1 av 2 (Totalt antal hämtade artiklar: 17)

 Författare Titel År URL
Johansson, Christer
Lövenheim, Boel
Schantz, Peter
Wahlgren, Lina
Almström, Peter
Markstedt, Anders
Strömgren, Magnus
Forsberg, Bertil
Nilsson Sommar, Johan
Impacts of air pollution and health by changing commuting from car to bicycle 2017 Fulltext
Schantz, Peter
Distance, duration and velocity in cycle commuting 2017 Fulltext
Schantz, Peter
Along paths converging to Bengt Saltin´s early contributions in exercise physiology 2015 Fulltext
Stigell, Erik
Schantz, Peter
Active Commuting Behaviours in a Nordic Metropolitan Setting in Relation to Modality, Gender, and Health Recommendations 2015 Fulltext
Wahlgren, Lina
Schantz, Peter
Exploring Bikeability in a Suburban Metropolitan Area Using the Active Commuting Route Environment Scale (ACRES) 2014 Fulltext
Wallmann-Sperlich, Birgit
Froboese, Ingo
Schantz, Peter
Physical Activity and the Perceived Neighbourhood Environment 2014 Fulltext
Lundvall, Suzanne
Schantz, Peter
Physical Activities and Their Relation to Physical Education 2013 Fulltext
Wallman-Sperlich, Birgit
Buksch, Jens
Hansen, Sylvia
Schantz, Peter
Froboese, Ingo
Sitting Time in Germany 2013 Fulltext
Salier Eriksson, Jane
Rosdahl, Hans
Schantz, Peter
Validity of the Oxycon Mobile metabolic system under field measuring conditions 2012 -
Wahlgren, Lina
Schantz, Peter
Exploring bikeability in a metropolitan setting 2012 Fulltext

Gå till sida 1 , 2 Nästa

Övriga artiklar

Sida 1 av 6 (Totalt antal hämtade artiklar: 30)

 Författare Titel År URL
Elm, Klas
Brynell Johansson, Gunilla
Strömgren, Lars
Larsson, Lovisa
Schantz, Peter
Marjanovic, Arijana
Oretorp, Henrik
Forsberg, Bertil
En ny nollvision som både räddar och förlänger liv 2017 -
Svensson Smith, Karin
Schantz, Peter
Bilfria zoner kring skolor bör vara mer regel än undantag 2017 Fulltext
Schantz, Peter
När mekanisk medicin gick om promenaden 2014 Fulltext
Schantz, Peter
Dansen i landskapet 2013 Fulltext
Wahlgren, Lina
Upplevelser av färdvägsmiljöer vid arbetspendling med cykel 2013 Fulltext

Gå till sida 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 Nästa

Övriga publikationer: böcker, konferensbidrag etc

Sida 1 av 8 (Totalt antal hämtade artiklar: 75)

 Författare Titel År URL
Schantz, Peter
Physical activity, public health and sustainable development. 2017 -
Schantz, Peter
Vilken betydelse kan gång och cykling vid arbetspendling i en storstadsmiljö ha för folkhälsan? 2017 -
Schantz, Peter
Nature, movement and health 2017 Fulltext
Schantz, Peter
Hälsa som mål 2017 Fulltext
Schantz, Peter
Förord till boken Sveriges Bästa Motionsspår av Oskar Jensen Sondén & Philip Persson. 2017 Fulltext
Schantz, Peter
Den vidare nationalstadsparken 2017 -
Blomstrand, Eva
Ekblom, Björn
Hedman, Rune
Schantz, Peter
Irma Åstrand 2016 Fulltext
Lundvall, Suzanne
Schantz, Peter
200 years of physical education teacher education 2016 -
Lövenheim, Boel
Johansson, Christer
Wahlgren, Lina
Rosdahl, Hans
Salier Eriksson, Jane
Schantz, Peter
Almström, Peter
Berglund, Svante
Markstedt, Anders
Nilsson Sommar, Johan
Forsberg, Bertil
Health risk assessment of reduced air pollution exposure when changing commuting by car to bike 2016 Fulltext
Rosdahl, Hans
Salier Eriksson, Jane
Schantz, Peter
Validation of data collected with mobile metabolic measurement systems over time during active commuting 2016 -

Gå till sida 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 Nästa

Äldre publikationer i urval

Environment, Sustainability and the Agenda for Physical Education. International Council of Sport Science and Physical Education (ICSSPE) Bulletin, September 2002, No 36, pp 8-9.

Landskap för rörelse och hälsa. Om hållbarhet och planeringsunderlag. I: Nationalstadsparken - ett experiment i hållbarutveckling. Studier av värdefrågor, lagtillämpning och utvecklingslinjer, red. L. Holm & P. Schantz. Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande, Stockholm, 2002.

The National Urban Park - An Experiment in Sustainable Development: Studies of values, law application and developmental aspects.­ Editors Lennart Holm & Peter Schantz, The Swedish Research Council for Environment, Agricultural Sciences & Spatial Planning, FORMAS, Stockholm, 2002.

Ladda ner sammanfattningen av boken The National Urban Park från Nationalstadsparkens hemsida.

Fysisk aktivitet och hälsa kräver goda miljöer. Vilka är de och hur skapas de? Svensk Idrottsforskning 1:6-11, 2003

Ladda ned Fysisk aktivitet och hälsa kräver goda miljöer

Idrotten och miljön. I: Perspektiv på sport management, SISU Idrottsböcker, Stockholm, 2004)
Ladda ned Idrotten och miljön

Rapport från konferensen "Städernas grönområden" på Kungl. Vetenskapsakademien, maj 2004. Ladda ned Städernas grönområden

Utredningen "Forskning och utbildning inom friluftsliv". Redaktörer Peter Schantz & Ulf Silvander,
Stockholm 2004. Ladda ned utredningen

Rapport från Nordiska Ministerrådets konferens om "National parks, outdoor life and health" 2005. Ladda ned rapporten

Vilket transportarbete utförs av fotgängare och cyklister i Stor-Stockholm vid arbetspendling. I: Referat från föredrag vid Transportforum 12-13 januari 2005. Session 13. Ny kunskap om cykeln. Väg- och transportforskningsinstitutet, VTI, Linköping, 2005,
Ladda ned rapporten här

Miljö och hållbar utveckling en del av ämnet idrott och hälsa. Tidskrift i idrott och hälsa 5:22-23, 2005. Ladda ned artikeln Miljö och hållbar utveckling

"Fysisk aktivitet, hälsa och hållbar utveckling - vilken roll kan grönområden spela?"  Anförande av docent Peter Schantz vid Folkhälsoinstitutets seminarium om ”Fysisk aktivitet i samhällsplaneringen”, mars 2006.

Schantz, P. 2006. The Formation of National Urban Parks: a Nordic Contribution to Sustainable Development? In: Green Space and the European City, 1850-2000 (Ed. P. Clark), Historical Urban Studies. Aldershot, Ashgate Publishing Company, pp. 159-174.

Schantz, P. 2006. Rörelse, hälsa och miljö - utmaningar i en ny tid Svensk Idrottsforskning 3:4-7

Schantz, P., Stigell, E., Dang, P., Salier-Eriksson, J. & Rosdahl, H. 2006. Kan fysiskt aktiv arbetspendling bli en ”folkrörelse”?  Svensk Idrottsforskning 3:8-13

Dang, P., Lundvall, S., Engström, L-M. & Schantz, P. 2006. Tiden talar för fysiskt aktiv skolpendling  Svensk Idrottsforskning 3:14-15

Stigell, Erik & Schantz, Peter, 2006. Physically active commuting between home and work/study place in Greater Stockholm In: Proceedings from Transport Research Arena Europe. Greener, safer and smarter road transport for Europe. Conference of European Directors of Roads, European Commission & European Road Transport Research Advisory Council. Göteborg, Sweden June 12 th -15 th, 2006, Session 6:10:3, p. 109.

Schantz, P. 2007. Cyklisterna får hjulen att snurra.Understreckare i Svenska Dagbladet den 28 november.

Schantz, P. 2008. Det tätortsnära naturmötet. I: Friluftshistoria – från "härdande friluftslif" till ekoturism och miljöpedagogik: Teman i det svenska friluftslivets historia. (red. Klas Sandell & Sverker Sörlin), Carlssons Bokförlag, Stockholm, (2:a rev uppl) s. 238-257.

Schantz, Peter, 2008. WHO sätter ekonomiskt värde på cykling I: Svensk Idrottsforskning 3:47-51.

Schantz, P., & Stigell, E. 2009. A criterion method for measuring route distance in physically active commuting. Med Sci Sports Exerc, 41(2), 472-478.

Wahlgren, L. 2009. Från träning för kondition till fysisk aktivitet för hälsa - om synen på rekommendationer för allmänheten över tid. (pdf, 500 kB) Svensk Idrottsforskning 1: 45-49

Rosdahl, H., Gullstrand, L., Johansson, P., Salier-Eriksson, J. & Schantz, P. 2010. Evaluation of the Oxycon Mobile metabolic system against the Douglas bag method. Eur J Appl Physiol. 109 (2):159-171

Wahlgren, L., Stigell, E. & Schantz, P. 2010. The Active Commuting Route Environment Scale (ACRES): Development and Evaluation. Int J of Behav Nutr Phys Act 7:58

De Vries, S., Claßen, T., Eigenheer-Hug, S-M., Korpela, K., Maas, J., Mitchell, R. & Schantz, P. 2011. Contributions of Natural Environments to Physical Activity. Theory and Evidence Base. (Eds. Nilsson, K.., Sangster, M., Gallis, C., Hartig, T., de Vries, S., Seeland, K.. & Schipperijn, J.). In: Forests, Trees and Human Health, Springer Verlag, Berlin.

Stigell, E. & Schantz, P. 2011. Methods for Determining Route Distances in Active Commuting - their Validity and Reproducibility. Journal of Transport Geography, 19 (4):563-574.

Wahlgren, L. & Schantz, P. 2011. Bikeability and methodological issues using the active commuting route environment scale (ACRES) in a metropolitan setting. BMC Medical Research Methodology 6:11

Schantz, P. 2011. Natur, kultur och landskap – perspektiv på lärande i friluftsliv.

I: Lärande i friluftsliv - perspektiv och ämnesdidaktiska exempel. red. Lundvall, S. Stockholm: Gymnastik- och idrottshögskolan.

Schantz, P. 2011. Från stumma till pedagogiska rum. Om när stenar börjar tala; I Lärande i friluftsliv - perspektiv och ämnesdidaktiska exempel. red. Lundvall, S. Stockholm: Gymnastik- och idrottshögskolan.

Salier Eriksson, J., Rosdahl, H. & Schantz, P. 2012. Validity of the Oxycon Mobile metabolic system under field measuring conditions. Eur J Appl Physiol 112 (1): 345-355

Wahlgren, L. & Schantz, P. 2012. Exploring bikeability in a metropolitan setting: stimulating and hindering factors in commuting route environments. BMC Public Health 12:168

Uppsatser

Dang, P. 2005. Children´s opportunities to physical activity between home and school. Magisteruppsats i nutrition vid Institutionen för Medicinsk Nutrition vid Karolinska Institutet.