Fysiskt aktiv arbetspendling

Här presenteras det flervetenskapliga forskningsprojektet fysiskt aktiv arbetspendling i Stor-Stockholm (FAAP) vid FoU-enheten för rörelse, hälsa och miljö vid Gymnastik- och idrottshögskolan i Stockholm, see www.gih.se/rhm

Studierna gäller både gång och cykling vid innerstaden och förorterna inom Stor-Stockholm.

Målsättningen med FAAP-studierna är att belysa:

  1. Vad karaktäriserar existerande beteendemönster knutna till fysiskt aktiv arbetspendling i Stor-Stockholm.
  2. Vilka är färdvägsmiljövariablerna som påverkar uppskattningen att en färdvägsmiljö är trygg – otrygg respektive motverkande – stimulerande av andra skäl, och hur påverkar det det miljömässiga välbefinnandet under gång och cykling.
  3. Vad karakteriserar de fysiologiska arbetskraven i termer av metabolism och syreupptagning
  4. Vilka är de potentiella effekterna av dessa former av fysisk aktivitet på den fysiska och psykiska hälsan och välbefinnandet, och
  5. I vilken grad är existerande beteenden av fysiskt aktiv arbetspendling tillämpliga inom den allmänna befolkningen i Stor-Stockholm under existerande och förbättrade betingelser. 

Läs mer om Faap-projektets studier.

Publikationer från FAAP-projektet

Vetenskapliga artiklar

Sida 1 av 2 (Totalt antal hämtade artiklar: 11)

 Författare Titel År URL
Johansson, Christer
Lövenheim, Boel
Schantz, Peter
Wahlgren, Lina
Almström, Peter
Markstedt, Anders
Strömgren, Magnus
Forsberg, Bertil
Nilsson Sommar, Johan
Impacts of air pollution and health by changing commuting from car to bicycle 2017 Fulltext
Schantz, Peter
Distance, duration and velocity in cycle commuting 2017 Fulltext
Stigell, Erik
Schantz, Peter
Active Commuting Behaviours in a Nordic Metropolitan Setting in Relation to Modality, Gender, and Health Recommendations 2015 Fulltext
Wahlgren, Lina
Schantz, Peter
Exploring Bikeability in a Suburban Metropolitan Area Using the Active Commuting Route Environment Scale (ACRES) 2014 Fulltext
Salier Eriksson, Jane
Rosdahl, Hans
Schantz, Peter
Validity of the Oxycon Mobile metabolic system under field measuring conditions 2012 -
Wahlgren, Lina
Schantz, Peter
Exploring bikeability in a metropolitan setting 2012 Fulltext
Stigell, Erik
Schantz, Peter
Methods for Determining Route Distances in Active Commuting 2011 -
Wahlgren, Lina
Schantz, Peter
Bikeability and methodological issues using the active commuting route environment scale (ACRES) in a metropolitan setting 2011 Fulltext
Rosdahl, Hans
Gullstrand, Lennart
Salier Eriksson, Jane
Johansson, Patrik
Schantz, Peter
Evaluation of the Oxycon Mobile metabolic system against the Douglas bag method. 2010 -
Wahlgren, Lina
Stigell, Erik
Schantz, Peter
The Active Commuting Route Environment Scale (ACRES) 2010 Fulltext

Gå till sida 1 , 2 Nästa

 

Övriga publikationer

Sida 1 av 2 (Totalt antal hämtade artiklar: 11)

 Författare Titel År URL
Schantz, Peter
Om gång och cykling, hälsa och en hållbar utveckling 2015 Fulltext
Schantz, Peter
När mekanisk medicin gick om promenaden 2014 Fulltext
Schantz, Peter
Physical activity behaviours and environmental well-being in a spatial context 2014 Fulltext
Schantz, Peter
När Stockholm byggde bort cyklisterna 2013 Fulltext
Wahlgren, Lina
Upplevelser av färdvägsmiljöer vid arbetspendling med cykel 2013 Fulltext
Schantz, Peter
Om färdvägsmiljöers betydelse för gång, cykling, hälsa och välbefinnande 2012 Fulltext
Schantz, Peter
Hur kan färdvägsmiljön bidra till aktiv transport och därmed till bättre hälsa? 2012 -
Stigell, Erik
Assessment of active commuting behaviour 2011 Fulltext
Wahlgren, Lina
Studies on bikeability in a metropolitan area using the active commuting route environment scale (ACRES) 2011 Fulltext
Schantz, Peter
WHO sätter ekonomiskt värde på cykling 2008 Fulltext

Gå till sida 1 , 2 Nästa

Adress till denna sida: www.gih.se/faap

The Stockholm Seminars

Välkommen till "The Stockholm Seminars" om rörelse, hälsa och miljö.

Läs mer om seminarierna