Projekt

Nedan finns pågående projekt för forskningsgruppen Rörelse, hälsa och miljö.

Gröna miljöerInleddes inom ramen för en aktionsstudie kopplad till bildandet av den första nationalstadsparken i Sverige.

Faap-projektetFlervetenskapliga studier av fysiskt aktiv arbetspendling eller skolpendling.